Mobiele menu

Triple P na de couveuse: effectiviteit van opvoedingsondersteuning bij gezinnen waarin een peuter of kleuter opgroeit met emotionele- en/of gedragsproblemen

Vraagstuk

Kinderen die te vroeg geboren worden, hebben twee keer zoveel kans om later gedrags- of emotionele problemen te krijgen. Leert de opvoedcursus Triple P (niveau 3: advies bij beginnende opvoedproblemen) ouders van ex-couveusekinderen hoe ze het beste met het lastige gedrag van hun kind kunnen omgaan? Hoe zien zij de gedragsproblemen en op welke manier beleven zij de opvoeding en de interactie met hun kind?

Onderzoek

Ouders met een ex-couveusekind die Triple P niveau 3 hebben gevolgd, zijn vergeleken met een controlegroep zonder interventie. Het gedrag van het kind is gemeten via vragenlijsten en met spelopdrachten voor ouder en kind.

Uitkomst

Op geen van de metingen was er verschil tussen de Triple P-groep en de controlegroep. Wel waren de Triple P-ouders heel tevreden over de cursus. Met alle gezinnen die aan het onderzoek deelnamen ging het na een jaar beter, of ze nu Triple P kregen of niet. Kinderen uit beide groepen hadden minder gedragsproblemen en ouders rapporteerden minder opvoedingsstress.

Producten

Titel: Triple P for preterm born preschoolers: A randomized controlled trial
Titel: Symposium Stress in parents of preterm infants
Titel: Stress in parents of preterm infants - a meta analysis
Titel: Triple P for parents of NICU graduates
Titel: Effectiveness of the Triple P program for parents of NICU graduates with emotional and/or behavioral problems
Titel: Triple P na de couveuse
Titel: Triple P for NICU graduates
Titel: Triple P for NICU graduates
Titel: Brief parenting intervention for parents of NICU graduates: a randomized, clinical trial of Primary Care Triple P
Auteur: Schappin R, Wijnroks L, Uniken Venema MMAT, Wijnberg-Williams BJ, Veenstra RR, Koopman-Esseboom C, Mulder-De Tollenaer S, Van der Tweel I, Jongmans MJ
Magazine: BMC Pediatrics
Titel: Rethinking stress in parents of preterm infants: A meta-analysis
Auteur: Schappin R, Wijnroks L, Uniken Venema MMAT, Jongmans MJ
Magazine: PLoS ONE
Titel: Primary Care Triple P for parents of NICU graduates with behavioral problems: a randomized, clinical trial using observations of parent-child interaction.
Auteur: Renske Schappin, Lex Wijnroks, Monica Uniken Venema, Barbara Wijnberg-Williams, Ravian Veenstra, Corine Koopman-Esseboom, Susanne Mulder-De Tollenaer, Ingeborg van der Tweel and Marian Jongmans.
Titel: Parenting NICU graduates
Auteur: Renske Schappin
Titel: Workshop Opvoedondersteuning voor ouders van ex-NICU kinderen

Verslagen


Eindverslag

Kinderen die te vroeg geboren worden, hebben twee keer zoveel kans om later gedragsproblemen of emotionele problemen te krijgen. Voor hun ouders kan het moeilijk zijn om met deze problemen om te gaan. Wat deze ouders zou kunnen helpen, is een training hoe ze het beste met het lastige gedrag van hun kind om kunnen gaan. In dit onderzoek wordt bekeken of dat ook echt zo is. Dat gebeurt door ouders die een opvoedcursus, Basiszorg Triple P, hebben gevolgd te vergelijken met ouders die geen cursus hebben gevolgd. Alle ouders in dit onderzoek hebben kinderen die te vroeg geboren zijn en op de neonatale intensive care van het Wilhelmina Kinderziekenhuis of de Isala Klinieken gelegen hebben.

Het krijgen van een te vroeg geboren kind dat op een neonatale intensive care unit (NICU) moet worden opgenomen is een extra belasting voor de opvoedsituatie, niet alleen in de acute fase maar ook in de jaren daarna. Om ouders van deze kinderen te helpen als hun kind in de kleuterleeftijd gedrags- en/of emotionele problemen ontwikkelt, onderzoeken wij in een RCT de effectiviteit van het opvoedingsondersteuningsprogramma Triple P niveau 3(Positief Pedagogisch Programma). Dit is een evidence based programma dat zich richt op het vergroten van competent ouderschap en zelfvertrouwen bij het opvoeden. Het onderzoek vindt plaats in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en de Isala Klinieken in Zwolle.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
157001023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2013
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.J. Jongmans
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht