Mobiele menu

Troosten en slapen met de Happiest Baby-methode voor álle ouders

De geboorte van een baby is een bijzonder moment voor ouders: nu start het grootbrengen van een klein mensenkindje. Ouders kunnen zich kwetsbaar voelen en dat kan versterkt worden door vermoeidheid of sombere gevoelens. In Nederland bereiden we aanstaande ouders nog weinig voor op het huilen, troosten en slapen van hun baby.

Met dit onderzoek willen we bekijken of we (aanstaande) ouders een extra steuntje in de rug kunnen geven door ze een effectieve troostmethode (de Happiest Baby-methode) aan te leren.

  1. We leren van ouders en professionals: waar hebben zij behoefte aan?
  2. We maken gezamenlijk een plan voor ouderworkshops en bijbehorende materialen.
  3. Verpleegkundigen en collega’s op het consultatiebureau en in wijkteams voeren dit plan uit in Amsterdam en Alkmaar.
  4. We onderzoeken hoe dit de ouders in kwetsbare omstandigheden ondersteunt bij het omgaan met hun baby.

Zo willen we de Happiest Baby-methode verder ontwikkelen voor gezinnen en een handleiding voor professionals maken.

Producten

Titel: ppt, 2 scholingen binnen het onderzoek, 4 scholingen aan andere teams binnen GGD Amsterdam vanuit werk als praktijk professional
Titel: maandelijkse workshop van 2 uur voor ouders, 2 keer per maand in Amsterdam
Link: https://rondomdegeboorte.nl/workshops/huilen-troosten-slapen/
Titel: maandelijkse workshop van 2 uur voor ouders in Alkmaar
Link: https://ggd-hollandsnoorden.opleidingsportaal.nl/aanbod/workshop-huilen-troosten-slapen
Titel: Troosten en slapen voor álle ouders in de JGZ
Auteur: Mai Chin A Paw, Jocelyn Didde, Inge Feenstra, Margreet Harskamp-van Ginkel, Mariëtte Hoogsteder, Lieke van Houtum, Eline Möller, Roos Roodenburg, Jamie van Someren & Yvonne Vanneste
Link: https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2022/07/DE-JeugdartsConferentie_Uitnodiging_2022.pdf

Kenmerken

Projectnummer:
744130106
Looptijd: 87%
Looptijd: 87 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W.M. Harskamp-van Ginkel M.Sc.
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc