Mobiele menu

TU Delft Sports Engineering Insitute

Projectomschrijving

Het TU Delft Sports Engineering Institute is een universiteit brede samenwerking tussen verschillende technische disciplines, met de toepassing op top- en breedtesport. Het doel van het instituut is door middel van interdisciplinaire samenwerking en de toepassing van fundamenteel wetenschappelijke expertise in de (top)sportpraktijk van meerwaarde te zijn voor zowel de (top)sport praktijk en het aan de sport gerelateerde bedrijfsleven. Het TU Delft Sports Engineering Institute heeft de ambitie internationaal leidend te zijn op het gebied van Sports Engineering, en werkt daarbij structureel samen met internationaal toonaangevende partners. De subsidie van Sportinnovator wordt gebruikt om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek van direct nut te laten zijn voor de Nederlandse atleten op de Olympische spelen van Tokyo in 2020.

Verslagen


Eindverslag

Fascinatie voor science, design en engineering is wat de ruim 22.000 studenten en 4.700 medewerkers van de TU Delft drijft. De TU Delft is niet alleen de oudste, maar ook de grootste technische universiteit van Nederland. De TU Delft werkt samen met vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en staat bekend om de hoge standaard van onderzoek en onderwijs. Op de TU Delft wordt vanuit meerdere disciplines gewerkt aan technologie en innovatie in de sport. Alle verschillende disciplines zijn gebundeld in het TU Delft Sports Engineering Intitute. Daarbij richt de TU Delft zich zowel op technologie voor de topsport als de recreatieve sport.

Samenvatting van de aanvraag

Het TU Delft Sports Engineering Institute is een universiteitsbrede samenwerking tussen vijf faculteiten, gericht op top- en breedtesport. Het doel van het instituut is om, door middel van interdisciplinaire samenwerking en de toepassing van fundamenteel wetenschappelijke expertise, van meerwaarde te zijn voor zowel de sportpraktijk als het aan de sport gerelateerde bedrijfsleven, en in de opleiding van nieuwe sports engineers. Het SEI heeft de ambitie internationaal leidend te zijn op het gebied van sports engineering en werkt daarbij structureel samen met nationaal en internationaal toonaangevende partners als NOC*NSF, Team Giant–Alpecin, Asics Adidas, Gazelle, Accell, Yalp, Motek en DSM. Het SEI heeft unieke expertise op het gebied van aero- en hydrodynamica, biomechanica, materiaalkunde, sensortechnologie, real-time feedback, data science, mensgericht ontwerpen van sport- en bewegingsproducten, sport-architectuur en stedelijke planning. Naast wetenschappelijke publicaties en ontwerpen worden ook studenten opgeleid in sportgerichte onderwerpen; het SEI verzorgt een unieke masterspecialisatie in Nederland, geheel gericht op sports engineering. Het SEI wordt gefinancierd door de vijf deelnemende faculteiten en het College van Bestuur van de TU Delft. Het kan dankzij deze 200k€ structurele financiering op jaarbasis functioneren zonder noodzaak voor externe subsidiëring. Daarnaast worden er door vele wetenschappers tijd en faciliteiten beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar sportgerelateerde onderwerpen. Het TU Delft Sports Engineering Institute vindt het belangrijk in deze fase bij te dragen aan de vorming van het ecosysteem van Sportinnovator.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
538001508
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. D.J.J. Bregman PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Technische Universiteit Delft