Mobiele menu

Uitbouwen netwerk kwetsbare ouderen Groesbeek door in te zetten op positieve gezondheid en pro actieve zorg

Projectomschrijving

Netwerk kwetsbare ouderen Groesbeek

In Fase II / III waarin we ons netwerk rondom kwetsbare ouderen in Groesbeek zullen versterken, zetten we in op  positieve gezondheid en pro-actieve zorg. Middels een actieonderzoek gaan we aan de slag met het verbeteren van de werkafspraken met betrekking tot valpreventie en met het voorkomen en managen van crises met behulp van vroegtijdig en effectiever inzetten van advance care planning. Doel is het vroegtijdige signaleren en het voorkomen van
problemen en de inhoudelijke verbreding die het netwerk hiermee nastreeft.

Er zullen andere professionals aansluiten in het netwerk zoals een logopediste, een podotherapeut, een praktijkondersteuner geestelijke gezondheid en een welzijnsorganisatie, het beweegcollectief en de KBO uit het dorp. Ouderen en mantelzorgers worden betrokken in de kerngroep en zullen actief participeren.

Het is de bedoeling een sterk netwerk neer te zetten waar de patienten in de gemeente Groesbeek in de toekomst op kunnen bouwen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het netwerk richt zich op het uitbouwen van het reeds bestaande netwerk 'kwetsbare ouderen Groesbeek' door in te zetten op positieve gezondheid en proactieve zorg. In een eerdere fase heeft het netwerk een multi disciplinair overleg opgericht en digitale communicatie verbeterd waarin de patient centraal staat. Visie van het netwerk is om pro actieve zorg dichtbij te leveren, op kleine schaal, met de wens om passende zorg te leveren op zowel fysiek als psychosociaal vlak met behulp van multi disciplinaire samenwerking om zo crisisopnames te verminderen. Het betrekken van de mantelzorger met toegankelijkheid en doelen van de patient voorop zijn de kernwaarden van waaruit het netwerk werkt. Aangesloten organisaties: Huisartsenpraktijk Ottenhoff, ZZG Zorggroep, Buurtzorg, Voedings en Adviesburo Claassen, ergotherapie Willems, Fysiotherapie Groesbeek, Sociaal Team Berg en Dal, Logopedie Groesbeek, Apotheek Groesbeek, Fysiotherapie Boonstra en Mulder en Welzijnsorganisatie Forte Welzijn. Ook zal er een logopediste en podotherapeut aansluiten en zal het netwerk input vragen van Zinplus wanneer het gaat om zingeving en levensvragen. Beweegcollectief Kwiek Groesbeek zal ook om input gevraagd worden net als een tweetal mantelzorgers en een oudere die zullen participeren in het netwerk. Minke Nieuwboer, projectcoordinator van het Dementienet zal het project ondersteunen als actieonderzoeker net zoals NEO Huisartsenzorg het project zal ondersteunen waar nodig.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052210016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
J. Huberts
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Ottenhoff