Mobiele menu

Uitbreiding Verborgen Schatten in Amsterdam

Doel

BedtimeStories heeft in samenwerking met de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan het project Verborgen Schatten geïmplementeerd in diverse buurtcentra. De methodiek heeft kwetsbare ouderen geactiveerd, waarbij de literatuur centraal staat. De wekelijks terugkerende interactieve voorleessessies werden geleid door een voorleesacteur, waar wisselende herkenbare maandthema´s zijn behandeld.

Plan van Aanpak

Er is een procesevaluatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in het verloop en de uitvoering van Verborgen Schatten. Om de sterke- en minder sterke punten, bevorderende- en belemmerende factoren en ook de ervaringen van de deelnemers en gebruikers van Verborgen Schatten vast te stellen. Met de verkregen input kan verder gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering van Verborgen Schatten om de interventie op te schalen.

Bevindingen

Deelnemers gaven aan het als een bijzondere en zinvolle activiteit te ervaren. Door het uitwisselen van herinneringen en verhalen leerden buurtbewoners elkaar op een leuke manier beter kennen. Men ervaarden wederzijdse herkenning met een bepaald thema. Deelname aan Verborgen Schatten levert verbinding, eigenwaarde en plezier op. De activiteit draagt essentieel bij aan het leefplezier van (eenzame) ouderen in de wijk.

Er is een handboek beschikbaar van het project BedtimeStories. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met Guusje Eijbers via guusje@bedtimestories.nl.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639621910
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
G. Eijbers
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting BedtimeStories