Mobiele menu

Uithoorn Beweegt Mee

MEE Amstel en Zaan zet al meerdere jaren succesvol Beweegcoaches in Amsterdam in om kwetsbare mensen te activeren. Dit gaat goed: het lukt om een groot deel van de deelnemers structureel te laten sporten. Natuurlijk levert dit de deelnemers gezondheidswinst op. Gaan sporten heeft echter meer effecten. Door te gaan sporten moeten de deelnemers weer rekening houden dat ze ergens op tijd aankomen, ze ontmoeten nieuwe mensen en sommigen gaan zelfs als vrijwilliger aan de slag. Het sporten zorgt ervoor dat de deelnemers weer geactiveerd worden. Wij spreken dan ook graag over “sport als middel” waarmee verschillende doelen behaald kunnen worden. Samen met onder andere de gemeente Uithoorn en Uithoorn voor Elkaar gaat MEE Amstel en Zaan in Uithoorn uitvoering geven aan “sport als middel”. Dit gaan wij doen door een Beweegcoach in Uithoorn in te zetten die kwetsbare bewoners gaat coachen naar een duurzame sport of beweegplek.

Verslagen


Eindverslag

De Beweegcoach in Uithoorn heeft de afgelopen twee jaar mensen met een beperking geholpen bij het vinden van een leuke, veilige en toegankelijke sport en beweegplek in Uithoorn. Huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten maar ook Ouder- en Kindadviseurs, maatschappelijk werkers en cliëntondersteuners hebben mensen met autisme, een lichamelijke of verstandelijke beperking aangemeld, waarbij de Beweegcoach samen met de inwoner heeft gezocht naar een passende sport of beweegplek. Hierbij was het soms nodig om ook de sportaanbieders te informeren over datgene wat belangrijk is om leuk en prettig te sporten. Denk hierbij een tips over communicatie en het aanbieden van structuur.
Het aanbod van de Beweegcoach valt nu onder de cliëntondersteuners binnen Uithoorn voor Elkaar.

MEE Amstel en Zaan zet al meerdere jaren succesvol Beweegcoaches in Amsterdam in om kwetsbare mensen te activeren. Dit gaat goed: het lukt om een groot deel van de deelnemers structureel te laten sporten. Natuurlijk levert dit de deelnemers gezondheidswinst op. Gaan sporten heeft echter meer effecten. Door te gaan sporten moeten de deelnemers weer rekening houden dat ze ergens op tijd aankomen, ze ontmoeten nieuwe mensen en sommigen gaan zelfs als vrijwilliger aan de slag. Het sporten zorgt ervoor dat de deelnemers weer geactiveerd worden. Wij spreken dan ook graag over “sport als middel” waarmee verschillende doelen behaald kunnen worden.

Samen met onder andere de gemeente Uithoorn en Uithoorn voor Elkaar gaat MEE Amstel en Zaan in Uithoorn uitvoering geven aan “sport als middel”. Dit gaan wij doen door een Beweegcoach in Uithoorn in te zetten die kwetsbare bewoners gaat coachen naar een duurzame sport of beweegplek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. H.S. Souguir
Verantwoordelijke organisatie:
MEE Amstel en Zaan