Mobiele menu

Uitkomstgerichte en patiënt-ervaren impact van de COVID-19 pandemie op de zorgtoegankelijkheid en -gebruik van de reumatologische zorg in Nederland

Tijdens de COVID-19 pandemie was er sprake van verminderde toegankelijkheid van de poliklinische zorg voor reumatoïde artritis (RA) patiënten vanwege zorgafschaling, maar ook omdat sommige patiënten er voor kozen om het overbelaste zorgsysteem te vermijden. Hierdoor is de reumatologische zorg op een andere manier geleverd, waaronder de versnelde adaptatie van zorg op afstand.

Doel

Doel van dit kwantitatief en kwalitatief onderzoek is het, met behulp van uitkomstinformatie, onderbouwen van het kennishiaat of door vermindering van het aantal fysieke consulten, de (medicamenteuze) behandeling voor RA-patiënten optimaal was gedurende de COVID-19-pandemie.

Werkwijze

Door gebruikmaking van real-world data verkrijgen we inzicht in de doorontwikkeling van passende zorg bij het versneld implementeren van zorgsubstitutie. Deze kennis zal ingezet worden om het zorgproces te optimaliseren én als uitgangspunt voor het uitkomstgericht leveren van reumatologische zorg vanuit maatschappelijk en patiëntperspectief.

Kenmerken

Projectnummer:
05160482310002
Looptijd: 38%
Looptijd: 38 %
2023
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. D Lopes barreto PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maasstad Ziekenhuis
Afbeelding
Uitkomstgerichte zorg: patiënt, naaste en zorgprofessional in gesprek en zorgprofessionals in gesprek (MDO)

Substitutie van zorg

Wat kunnen we leren van substitutie van behandelingen tijdens de COVID-19-pandemie? Om daar zicht op te krijgen, financieren onderzoeksprojecten naar de effecten van uitgestelde, afgeschaalde of vermeden reguliere zorg. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.