Mobiele menu

Uitkomstgerichte zorgevaluatie chronische nierschade stadium 3-5 in de 2e lijn

Projectomschrijving

Patiënten met chronische nierschade (CNS) stadium 3-5 in de tweede lijn hebben een hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen en/of eindstadium nierfalen. De populatie wordt deels door internist-nefrologen behandeld, maar ook door andere internisten (endocrinologie/vasculaire), cardiologen bij hartaandoeningen, urologen en door vaatchirurgen bij vaatlijden.

De populatie met CNS en verhoogd risico is in de tweede lijn niet goed in beeld. Tijdige herkenning en optimalisering van behandeling bij hoog risicopatiënten kan leiden tot verbetering van overleving en afname van cardiovasculaire en renale ziektelast. Het kan de noodzaak tot nierfunctievervangende behandeling uitstellen of verminderen. Het is niet bekend welke uitkomstindicatoren zinvol zijn om te meten bij de behandeling van CNS stadium 3-5.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Patiënten met chronische nierschade (CNS) stadium 3-5 in de 2e lijn hebben een hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen en/of eindstadium nierfalen. De populatie wordt deels door internist-nefrologen behandeld, maar ook door andere internisten (endocrinologie/vasculaire), cardiologen bij hartaandoeningen, urologen en door vaatchirurgen bij vaatlijden. Populatie met CNS en verhoogd risico is in de 2e lijn niet goed in beeld. Tijdige herkenning en optimalisering van behandeling bij hoog risicopatiënten kan leiden tot verbetering van overleving en afname van cardiovasculaire en renale ziektelast. Het kan de noodzaak tot nierfunctievervangende behandeling uitstellen of verminderen. Het is niet bekend welke uitkomstindicatoren zinvol zijn om te meten bij de behandeling van CNS stadium 3-5.

Kenmerken

Projectnummer:
859003003
Looptijd: 68%
Looptijd: 68 %
2020
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.L. Manders
Verantwoordelijke organisatie:
Federatie Medisch Specialisten
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de zorg door medisch specialisten. Lees meer over hun activiteiten.