Mobiele menu

Uitvoering Ageing Well projecten, gezondheidsbevordering voor en door ouderen

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Ondersteuning van de gezamenlijke implementatie van projecten van de Ageing Well Groep Nederland (AWGN) gericht op preventie, gezondheidsbevordering, welzijn en maatschappelijke participatie van ouderen. Hierbij worden ouderen via de voor-en-door-methode actief betrokken bij het lokaal en regionaal ouderenbeleid. Het betreft de volgende projecten: Activerend huisbezoek (NIZW in samenwerking met Driekant); Gezondheidstelefoon (Unie KBO) en Grijs op eigen Wijs (voorlichting en empowerment voor oudere vrouwen), Seniorenvoorlichting (Transfergroep Hoge School Rotterdam); Wijzer Wonen (SCV); Goed Oud Worden (TNO Verouderingsonderzoek); Spelleider (MBvO); 50+ vrouwen: de zorg in eigen hand (Stichting Aletta). Kennisoverdracht zal plaatsvinden door het nieuw op te zetten Kenniscentrum Activerend Ouderenwerk door Driekant. De uitvoering van de Ageing Well projecten wordt gemonitord door TNO.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
24200002
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
1999
2001
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. D.L. Knook
Verantwoordelijke organisatie:
TNO