Mobiele menu

Uitvoeringsimpuls JZOJP Gezond en Gelukkig Den Haag

Introductie

Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) is een netwerk van de gemeente Den Haag, zorg- en welzijnsaanbieders, inwonersverenigingen, kennisinstituten en zorgverzekeraars. Een Startimpuls bood ons de mogelijkheid het samenwerkingsverband op te zetten; met deze Uitvoeringsimpuls willen we de beweging verder ontwikkelen.

Doel

De gezondheid en het geluk van inwoners van Den Haag verbeteren en de gezondheidsverschillen verkleinen.

Ambities

De partners in het netwerk hebben samen 4 ambities opgesteld:

  1. aanjagen van de beweging naar “gezondheid en gedrag” (i.p.v. “ziekte en zorg”);
  2. bijdragen aan het ontstaan van gezonde wijken;
  3. intensiveren van de samenwerking tussen het sociaal en medisch domein in de wijken;
  4. creëren van een integrale keten van preventie en zorg voor specifieke doelgroepen.

Werkwijze

Binnen GGDH wordt gewerkt in co-creatie - dus met inwoners én professionals samen – om vraag en aanbod optimaal in elkaar te passen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100032010011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Oudshoorn
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC)