Mobiele menu

Uitvoeringsplan: Samen Sterker in de Wijk in FlevolandMentale veerkracht in de wijk.

Achtergrond

In Flevoland heeft men de ambitie om ondersteuning en zorg op een andere manier te organiseren. De zorgpartijen en de gemeenten willen de zorg voor inwoners met (complexe) psychische problematiek op zo’n manier organiseren dat het beter aansluit op de vraag van de inwoner. In samenhang en afstemming mét de inwoner wordt integraal gewerkt rond de vraag van de inwoner. Daarmee hoopt Flevoland te bereiken dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden en daarmee ook verward gedrag en overlast in de wijk wordt voorkomen. Om de samenwerking tussen zorgpartijen en gemeenten in Flevoland met de zorgverzekeraar te versterken, is in september 2020 een startsubsidie aangevraagd. Met deze startsubsidie is in samenwerking met alle partijen een projectplan ontwikkeld, voor de start van pilots in Almere en in Dronten.

Doel

Het doel van dit project is om een integraal aanbod in de wijk te creëren, voor inwoners waarbij zorg en ondersteuning nodig is vanuit verschillende domeinen of kaders. Deze uitvoeringssubsidie wordt gebruikt voor de uitvoering van de eerder ontwikkelde pilots.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere Gemeente Almere, GGD Flevoland, Stichting GGZ Centraal, Zilveren Kruis, Leger des Heils W&G Flevoland, Stichting Kwintes, Amethist Verslavingszorg Flevoland, Triade, en Eigenwijze Saskia.

Kenmerken

Projectnummer:
06380012130004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Rietman
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ Centraal