Mobiele menu

Ulipristal versus standard surgical treatment in symptomatic uterine fibroids

Ulipristal is recent op de markt gebracht om myomen te behandelen: eenmaal per dag een tablet gedurende drie maanden. Dat wordt in totaal 4 keer herhaald (4 kuren). De fabrikant claimt dat chirurgische behandeling overbodig zou kunnen worden. Er is namelijk een veelbelovend effect op de klachten en grootte van de myomen. Daarnaast zijn er weinig bijwerkingen van het medicijn. Het alternatief is een ingrijpende chirurgische behandeling zoals een baarmoederverwijdering. Hoewel dit natuurlijk een grote operatie is, is er wel zekerheid dat de klachten over zijn. Bij Ulipristal is dat nog maar de vraag. Er is namelijk nooit vergelijkend onderzoek gedaan. We weten ook niet of de klachten na de 4 kuren toch weer terugkomen, waardoor er misschien alsnog een ingrijpende behandeling moet plaatsvinden. Daarom vragen wij ons het volgende af: Is behandeling met Ulipristal even goed als de chirurgische behandelingen voor baarmoeders met myomen?

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de NVOG kennisagenda 2017-2020

Kenmerken

Projectnummer:
843002804
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. W.J.K. Hehenkamp
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC