Mobiele menu

Understanding and modelling reservoirs, vehicles and transmission of ESBL-producing Enterobacteriaceae in the community and long term care facilities

Projectomschrijving

Resistente bacterien vormen een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. Een van de meest voorkomende varianten vormen de zogenaamde ESBL-producerende Darmbacterien (ESBL-D). Deze ESBL-D komen veelvuldig voor in de voedselketen, in het buitenland en in zorginstellingen. Ze verspreiden zich ongemerkt in de bevolking.

Dit onderzoek heeft tot doel om in kaart te brengen hoe ESBL-D zich verspreiden in het gezin en in verpleeghuizen waarbij de rol van voedsel en besmetting van afvalwater wordt meegenomen. De meest moderne technieken om de bacterien te karakteriseren worden ingezet en deze gegevens worden gebruikt om te modelleren hoe de verspreiding verloopt en hoe we deze effectief kunnen beheersen.

De gegevens die uit dit project voortkomen moeten leiden tot een beter begrip van de verspreiding van resistente bacterien en hoe we deze verspreiding kunnen inperken. Wij willen de gezondheidszorgautoriteiten adviezen geven over beheersmaatregelen en de prioritering daarvan.     

Verslagen


Eindverslag

Infecties met antibioticaresistente bacteriën, bijvoorbeeld een blaasontsteking, zijn moeilijk behandelbaar. Antibioticaresistentie is hierdoor een bedreiging voor de volksgezondheid. In Europa zijn de ESBL-producerende Darmbacteriën (ESBL-D) de belangrijkste veroorzakers, met jaarlijks zo’n 400.000 infecties. 5% van de Nederlanders is drager van ESBL-D. Buiten Nederland komen ESBL-D echter veel vaker voor. De meeste mensen dragen ESBL-D bij zich zonder er iets van te merken, hierdoor is de verspreiding onder de bevolking moeilijk te bestrijden.
Dit project heeft onderzocht hoe ESBL-D zich verspreidde binnen 71 gezinnen en 6 verpleeghuizen afkomstig uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Spanje. Hierbij is ook gekeken naar de rol van voedsel, oppervlakten van het verpleeghuis en afvalwater. Ook werd de genetische code van ESBL-D bepaalt. Ten eerste om te kijken of bepaalde varianten zich meer onder mensen verspreiden. Ten tweede om te kijken of losse genetische elementen tussen bacteriën worden uitgewisseld. Als dit zo blijkt te zijn leidt dit tot extra verspreiding van ESBL-D.
De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn dat ESBL-D zich vaak verspreidde binnen gezinnen en verpleeghuizen. Schoonmaak en algehele hygiëne zijn effectieve maatregelen om verspreiding van ESBL-D tegen te gaan. Verspreiding van ESBL-D via voedsel lijkt zeldzaam. Er is verder in dit project bewijs gevonden voor uitwisseling van genetisch materiaal tussen bacteriën dat codeert voor antibioticaresistentie. Meer onderzoek is nodig om te begrijpen hoe grote rol dit speelt in de verspreiding van ESBL-D.

Resistente bacterien vormen een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. Een van de meest voorkomende varianten vormen de zogenaamde ESBL-producerende Darmbacterien (ESBL-D). Deze ESBL-D komen veelvuldig voor in de voedselketen, in het buitenland en in zorginstellingen. Ze verspreiden zich ongemerkt in de bevolking.

Dit onderzoek heeft tot doel om in kaart te brengen hoe ESBL-D zich verspreiden in het gezin en in verpleeghuizen waarbij de rol van voedsel en besmetting van afvalwater wordt meegenomen. De meest moderne technieken om de bacterien te karakteriseren worden ingezet en deze gegevens worden gebruikt om te modelleren hoe de verspreiding verloopt en hoe we deze effectief kunnen beheersen.

De gegevens die uit dit project voortkomen moeten leiden tot een beter begrip van de verspreiding van resistente bacterien en hoe we deze verspreiding kunnen inperken. Wij willen de gezondheidszorgautoriteiten adviezen geven over beheersmaatregelen en de prioritering daarvan.

Samenvatting van de aanvraag

De voortdurende verspreiding van extended-spectrum beta-lactamase-producerende Enterobacteriaceae (ESBL-PE) is een van de belangrijkste problemen met betrekking tot antimicrobiële resistentie. Het is daarnaast een zeer bruikbaar model om de complexe epidemiologie van resistentie in Enterobacteriaceae te onderzoeken. De beschikbare data over de determinanten van transmissie van ESBL-PE in de bevolking zijn schaars. Een uitgebreid onderzoek wat gebruik maakt van de nieuwste typering- en modellering-technieken is nodig om kwantitatief inzicht te krijgen in de complexe interacties die daar spelen. Wij hebben een consortium gecreëerd met diverse experts uit landen met een hoog en laag endemisch niveau van ESBL-PE. De transmissie en persistentie van ESBL-PE in gezinnen en verpleeghuizen zal worden bestudeerd. Daarbij worden determinanten onderzocht die op individueel niveau of op groepsniveau van belang kunnen zijn. Een paar voorbeelden zijn voedsel, omgeving en afvalwater. Hierbij worden geavanceerde moleculaire en analytische technieken gebruikt. De informatie zal gebruikt worden om mathematische modellen te ontwikkelen die de epidemiologie doorgronden en behulpzaam zijn om effectieve interventies te ontwikkelen om de verspreiding van ESBL-PE in te perken. Dit resulteert in een uitgebreide analyse van de transmissie van ESBL-PE, waarbij zowel de verspreiding van bacteriën als van mobiele genetische elementen is inbegrepen. Daarnaast worden individuele en groepskenmerken geïdentificeerd die bijdragen aan verspreiding van ESBL-PE in verschillende situaties en deze bijdrage wordt gekwantificeerd. Deze informatie is essentieel voor publieke gezondheidinstanties om de bestrijding van resistente micro-organismen te optimaliseren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
547001004
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht