Mobiele menu

Uniforme dataverzameling voor kwaliteitsverbetering

Projectomschrijving

De huidige financieringsvorm binnen de fysiotherapie is een van de oorzaken van de oplopende zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker bundel inkoop als bekostiging toe. Hierdoor komt er ruimte voor andere behandelvormen die de kwaliteit van de fysiotherapie beter aantoonbaar maakt en de kosten beter reguleert.


Deze bekostiging vraagt een verandering van de inrichting van de processen in de organisatie zoals declaratie, dataverzameling en inhoudelijke zorgplannen.
Als fysiotherapiepraktijk merken we dat het lastig is de juiste data te verzamelen. Dit is nodig om de stap te maken om de zorg anders in te richten.
De praktijk wil binnen 4 maanden de processen goed neerzetten, de therapeuten meenemen in de uitvoering van dataverzameling en de patiënt voorlichten over het invullen van vragenlijsten zodat dit bij 60% aan het begin van het traject en 40% aan het einde van het traject wordt ingevuld.

Producten

Titel: Zorgplannen voor productfinanciering binnen de fysiotherapiepraktijk voor rug, nek en schouderklachten
Auteur: Fysiotherapie Noorderbad

Verslagen


Eindverslag

De huidige financieringsvorm binnen de fysiotherapie is een van de oorzaken van de oplopende
zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker bundel inkoop als
bekostiging toe. Hierdoor komt er ruimte voor andere behandelvormen die de kwaliteit van de
fysiotherapie beter aantoonbaar maakt en de kosten beter reguleert.
Deze bekostiging vraagt een verandering van de inrichting van de processen in de organisatie
zoals declaratie, dataverzameling en inhoudelijke zorgplannen. Om deze bekostigingsvorm goed
neer te zetten is “stratified care” nodig waarbij de beschikbare middelen worden verdeeld op basis
van vooraf voorspelde zorgzwaarte. Deze stratified care leidt tot een betere verdeling van middelen
en zorgt dat de juiste zorg op de juiste plek komt.
Als fysiotherapiepraktijk hebben we de huidige processen geanalyseerd en de inhoudelijke
zorgplannen besproken. We hebben nu de zorgplannen aangepast zodat er nu een betere
samenwerking is in de praktijk die ten goede komt van de patiënt. Daarnaast zijn we in staat om
voldoende data te verzamelen (60% intake, 40% outtake) en weten we hoe we deze data goed
kunnen monitoren

Samenvatting van de aanvraag

De kwaliteit van de Fysiotherapie is nog steeds lastig aantoonbaar, terwijl we door verzekeraars daar wel op aangesproken worden en patiënten verwachten goed kwaliteit van de zorg. De huidige systematiek binnen de fysiotherapie is nog onvoldoende toereikend om deze kwaliteit goed aantoonbaar te maken. Door uniforme dataverzameling volgens een vaste systematiek is het mogelijk om betere uitspraken te kunnen gaan doen over de kwaliteit van de fysiotherapie. Hiermee kunnen we richting patiënten en verzekeraars beter aantonen wat de meerwaarde is van fysiotherapie en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de fysiotherapie in het geheel. Door het proces rondom dataverzameling te innoveren en dus beter in te richten zal er meer relevante outcome gegenereerd worden om de meerwaarde van fysiotherapie aan te tonen. De innovatie bestaat uit het herschrijven van de processen om tot betere uniforme dataverzameling in de praktijk te komen. Hier wordt ook het implementeren van de meetinstrumenten volgens de Minimale Data Set (MDS)systematiek die bijvoorbeeld Zorg1 gebruikt voor programma’s zoals rug, nek en schouderklachten. Dit is een uniforme set die breed gedragen wordt in de fysiotherapie. .

Kenmerken

Projectnummer:
838002994
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Goddard
Verantwoordelijke organisatie:
Fysiotherapie Noorderbad