Mobiele menu

UNITE – Uitkomstgericht organiseren en betaleN van regIonaal georganiseerde zorg voor herseninfarcT patiëntEn

Projectomschrijving

Sinds kort kunnen herseninfarctpatiënten een katheterbehandeling krijgen. Alleen gespecialiseerde ziekenhuizen voeren deze behandeling uit. 50% van de patiënten moet hiervoor worden overgeplaatst vanuit een ander regionaal ziekenhuis. Hoe sneller deze behandeling start, des te beter dit is voor de uitkomst van de patiënt. Daarom is goede regionale samenwerking cruciaal.

Momenteel krijgen ziekenhuizen ieder afzonderlijk betaald voor geleverde zorg. Bovendien is er geen inzicht in de kwaliteit van zorg op regioniveau. Organisatie en betaling van herseninfarctzorg op regioniveau kan samenwerking verbeteren.

Doel en werkwijze

In dit project ontwikkelen, implementeren en evalueren we een regionaal kwaliteitsinstrument dat inzicht geeft in zorgprocessen en uitkomsten in pilotregio Zuidwest-Nederland. Dit kwaliteitsinstrument helpt bij het maken en evalueren van verbeterplannen en vormt de basis voor een regionaal uitkomstgericht betalingsmodel voor herseninfarctzorg.

Film over opzet project

Benieuwd wat naar de aanpak van dit project? Bekijk de korte film op YouTube:

Afbeelding
Screenshot video project UNITE

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De introductie van intra-arteriële trombectomie (IAT) in 2015 heeft de uitkomsten voor patiënten met een herseninfarct sterk verbeterd. IAT wordt alleen in gespecialiseerde ziekenhuizen uitgevoerd en 50% van de IAT-patiënten wordt overgeplaatst van een algemeen naar een interventieziekenhuis om IAT te ondergaan. Omdat het succes van IAT zeer sterk afhangt van hoe snel de behandeling wordt gegeven, is goede regionale samenwerking de sleutel naar nog betere uitkomsten. Deze samenwerking kan worden gefaciliteerd door uitkomstgerichte organisatie en betaling op regioniveau. Voorwaarde hiervoor is de beschikbaarheid van valide uitkomstinformatie op regioniveau in plaats van per ziekenhuis. Het doel van UNITE is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een regionaal kwaliteitsinstrument, om uitkomstgerichte organisatie en betaling van zorg voor patiënten met een herseninfarct te faciliteren. We zullen 2 nationaal geïmplementeerde uitkomstmaten, de modified Rankin Scale en de Standardized Mortality Ratio, uitrekenen op regionaal niveau en op basis daarvan, gecombineerd met proces informatie -overplaatsingen en behandeltijden- een regionaal kwaliteitsinstrument ontwikkelen. Het kwaliteitsinstrument zal middels een dashboard worden geïmplementeerd in pilotregio Zuidwest-Nederland. In het dashboard is het beloop van de uitkomsten en processen in de tijd inzichtelijk. Dat faciliteert het maken en evalueren van verbeterplannen. Het kwaliteitsinstrument zal tevens de basis vormen voor een regionaal uitkomstgericht betalingsmodel. We zullen het effect van de interventie kwantitatief evalueren in bestaande data van de Dutch Acute Stroke Audit (DASA) en Dutch Hospital Data (DHD) middels een voor-na vergelijking met als primaire uitkomstmaat tijd van ontstaan symptomen tot behandeling. In een kwalitatieve evaluatie middels focusgroepen zullen we evalueren of de interventie ook leidt tot meer gedeelde verantwoordelijkheid en betere samenwerking. Uiteindelijk zal UNITE door het ontwikkelen van een regionaal kwaliteitsinstrument leiden tot uitkomstgerichte regionale organisatie en betaling van zorg. Dit zal zorgen voor betere samenwerking, daarmee tot verbetering van processen en daarmee uiteindelijk tot betere uitkomsten en lagere kosten.

Kenmerken

Projectnummer:
516008001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. H.F. Lingsma
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek naar uitkomstgericht organiseren en betalen

Hoe kom je tot samenwerkingsvormen en contractafspraken die het best passen bij de wensen en behoeftes van de patiënt? Om dit te onderzoeken, vergelijken en evalueren 6 projecten verschillende initiatieven van uitkomstgericht organiseren en betalen in de medisch-specialistische zorg. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.