Mobiele menu

Unobtrusive Sensing technologies to monitor and coach elderly with dementia: Track, Trace and Trigger!

Projectomschrijving

Eenvoudige, onopvallende en intelligente technologie voor het monitoren en coachen van ouderen met dementie.

Doel

Binnen dit project wordt onderzocht hoe technologie in zijn meest simpele en aangename vorm, intelligent en privacybeschermend (unobtrusive) kan worden gebruikt om gedrag en communicatie van mensen met beginnende dementie te ondersteunen.

Aanpak

Nagegaan wordt hoe een 'unobtrusive' WiFi sensor systeem met deep learning technieken:

  1. Bewegingen;
  2. Vitale functies (ademhaling, hartfrequentie) en
  3. Verbale (stem, toonhoogte) en non-verbale communicatie kan identificeren en monitoren.
  4. Tenslotte zal worden onderzocht hoe de monitoringsgegevens kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde coaching via akoestische (muziek) ondersteuning.

Er wordt een participatieve mixed-methods e-Health-aanpak gebruikt, ontwikkeld aan de Universiteit Twente.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Nedap Healthcare en een ouderenzorg instituut.

Eindpublicatie Create Health

Bent u benieuwd naar de opbrengsten van het programma Create Health? Bekijk dan de eindpublicatie op onze website.

Verslagen


Eindverslag

De afgelopen periode werden interviews en focusgroepen voorbereid en uitgevoerd met zorgverleners en mantelzorgers van zelfstandig wonende personen met dementie. Hiermee worden de behoeftes en barrières (inclusief privacy issues) in kaart gebracht ten aanzien van niet-hinderlijke monitoring technologie. Ook werden de meest belangrijke monitoring parameters vanuit het perspectief van mantelzorgers en zorgverleners onderzocht door middel van een ‘card-sort’ opdracht. Deze parameters werden omgezet naar een aantal relevante scenario’s. De komende periode zal het niet-hinderlijke monitoring systeem worden getest met deze relevante scenario’s. Tijdens deze testfase zal gebruik worden gemaakt van gezonde proefpersonen. De testen vinden plaats in het eHealth house (https://www.utwente.nl/en/techmed/facilities/simulation-and-training-ce…). De resultaten zullen aanknopingspunten opleveren voor de verdere ontwikkeling van het monitoring & coaching systeem.

Samenvatting van de aanvraag

The proposal addresses how unobtrusive sensor technology and acoustic cues can be used to accurately identify individual persons and track, trace and trigger daily behaviors and communication of people with dementia, while preventing potential obtrusion and privacy breaching. The ultimate goal is to optimize staying at home and to influence health and wellbeing in a positive way for people with mild dementia. The central idea of our unobtrusive sensing system is to analyze human behavior via a minimum set of sensors to 1) identify individuals; 2) to TRACK and TRACE specific behaviour (walking, gestures) in combination with monitoring of vital signs (voice, breath, heart frequency) to identify verbal (voice, pitch) and nonverbal communications to estimate individual mood. We will explore how the monitoring data can be used for unobtrusive coaching. Therefore, the monitoring system will be connected with a ‘smart music box’ which prompts acoustic cues (music) to 3) TRIGGER verbal and nonverbal communication and activity. We will explore to what extent unobtrusive sensing systems can meet the user's needs while respecting privacy and ethics issues. This project applies a participatory eHealth approach in which we will develop a framework for unobtrusive TeleResearch at Home, using the CEHRES Roadmap.

Kenmerken

Projectnummer:
443001104
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. L.M.A. Braakman-Jansen
Verantwoordelijke organisatie:
University of Twente