Upholding human rights in a pandemic: The Social Impact of COVID-19 measures on vulnerable families in Curacao, Aruba and St. Maarten

Projectomschrijving

The COVID-19 pandemic has strained the economies, health-care systems, social structures and living standards on the islands Curaçao, Aruba and St. Maarten. Using a human rights-based approach this multidisciplinary study will focus on the social impact of the COVID -19 pandemic and the State responses towards protecting vulnerable families.

We apply a multi-sited, mixed-methods approach to understand the diverse reasons that contribute to increase in vulnerability and measures that can be taken to build social resilience among families and communities. This study will also evaluate the performance of COVID-19 measures and make recommendations for futures outbreaks and epidemics.

Verslagen

Eindverslag

Het project heeft ondanks de moeilijke omstandigheden belangrijke voortgang vertoond. Het team wordt in de huidige opzet geleid door twee ervaren onderzoekers van het CBHRI . Zij zijn op alle eilanden actief en werken intensief samen met de lokale onderzoekscoordinatoren (van de Universiteit Aruba en de Universiteit van Sint Maarten).
Op Curaçao, Aruba en Sint Maarten ondersteunt een team van interviewers, transcribeerders en vertalers de dataverzameling
Het thema risk-communication is verder uitgewerkt in een theoretisch framework, als onderdeel van een social impact model. Het aspect human rights is ook in dit framework geintegreerd, waarbij er een selectie is gemaakt van 3 relevante rechten ((1) Human Rights - Education; (2) Human Rights – Health Care en (3) Human Rights – Gender Equality). Het theoretisch framework is vervolgens geoperationaliseerd in verschillende interviewguides.
Aan effectieve samenwerkingsovereenkomsten met verschillende instanties is op de verschillende eilanden inhoud gegeven. Deze varieren van het Rode Kruis, vluchtelingenorganisaties, voedselbanken,ouderenorganisaties en ziektekostenverzekeraars.
Om kwetsbare doelgroepen (waaronder ouderen, alleenstaande moeders en migranten) te betrekken in het onderzoek zijn 90 diepte interviews gepland, 30 per eiland. Op Curaçao zijn alle 30 interviews afgerond. Op Aruba zijn 22 interviews afgerond en op Sint Maarten zijn 10 interviews afgerond.Verwacht wordt dat op 1 mei 2022 alle kwalitatieve interviews met de verschillende doelgroepen op alle 3 de eilanden zijn uitgevoerd, de interviews zijn getranscribeerd en vertaald. Gebleken is dat het proces van interviewen met kwetsbare doelgroepen in verschillende talen, vervolgens transcriberen en vertalen naar het Engels een intensief proces is waardoor de dataverzamelingsperiode wat langer duurt dan oorspronkelijk gepland. Na afronding van de interviews wordt gestart met de analyse van de interviews en het realiseren van de focusgroepen met de stakeholders.

Samenvatting van de aanvraag
The COVID-19 pandemic has strained the economies, health-care systems, social structures and living standards on the islands Curaçao, Aruba and St. Maarten. Using a human rights-based approach this multidisciplinary study will focus on the social impact of the COVID -19 pandemic and the State responses towards protecting vulnerable families. We apply to an multi-sited, mixed-methods approach to understand the diverse reasons that contribute to increase in vulnerability and measures that can be taken to build social resilience among families and communities. This study will also evaluate the performance of COVID-19 measures and make recommendations for futures outbreaks and epidemics.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
10430032020001
Looptijd:
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.J. Duits
Verantwoordelijke organisatie:
Curacao Biomedical & Health Research Institute