Mobiele menu

Uptake and effectiveness of a Dementia Risk Reduction Program in middle-aged descendants of demented people due to Alzheimer Disease or Vascular Dementia: a road map to healthy ageing

Projectomschrijving

Vraagstuk
Volwassenen met een ouder met dementie hebben vaker modificeerbare risicofactoren voor dementie, zoals hoog cholesterol, hoge bloeddruk, obesitas, en diabetes.

Onderzoek / werkwijze
In de Demin studie (www.demin.nl) werden volwassenen met een ouder met dementie gevraagd deel te nemen aan een online dementie risico reductie programma. Dit programma bestaat uit een risicobeoordeling en een op-maat-gemaakt leefstijladvies. De rekrutering van deelnemers vond plaats in 20 geheugenpoli’s in Nederland.

Uitkomst
Volwassenen met een ouder waarbij recent de diagnose dementie is gesteld zijn meer bezig met de zorg voor hun ouder dan met hun eigen gezondheid en risico op dementie, waardoor deelname aan het programma laag was. Deze volwassenen hebben op dat moment vooral behoefte aan lotgenoten contact om hun zorg voor hun ouder te delen. Desalniettemin zorgde het leefstijl programma voor een daling van het risico op dementie gemeten op de LIBRA score onder de deelnemers van de Demin studie.

Producten

Titel: The association between health beliefs and attitudes towards dementia and the intention to change health behavior for dementia risk reduction - a cross-sectional study in the Netherlands -
Auteur: Tessa Matulessij, Tessa Joxhorst, Joyce Vrijsen and Nynke Smidt
Titel: Demin studie: Een landelijk proef-bevolkingsonderzoek naar beschermende en risicofactoren voor dementie bij 40-60 jarigen met een ouder met Vasculaire Dementie of de Ziekte van Alzheimer
Auteur: Nynke Smidt
Titel: Uptake and effectiveness of a? Dementia Risk reduction Online lifestyle Program (DROP) ?in middle-aged descendants of people with recently diagnosed Alzheimer’s disease or vascular dementia
Auteur: Joyce Vrijsen, Ameen Abu Hanna, Els Maeckelberghe, ?Fransje Reesink, Richard Oude Voshaar, Andrea de Winter, Erik Buskens, ?Peter Paul de Deyn, Sophia de Rooij, Nynke Smidt
Titel: The association between dementia parental family history and midlife modifiable risk factors for developing dementia
Auteur: Joyce Vrijsen, Fiona Stenveld, Ameen Abu-Hanna, Sophia de Rooij, Nynke Smidt
Titel: Cross-cultural validation of the Motivation to Change Lifestyle and Health Behaviours for Dementia Risk Reduction scale in the Dutch general population
Auteur: Tessa Joxhorst, Joyce Vrijsen, Jacobien Niebuur and Nynke Smidt
Titel: Verklein de kans op dementie: Onderzoek naar deelname en effectiviteit van een online leefstijlprogramma om het risico op dementie te verkleinen bij volwassenen met een ouder met dementie
Auteur: J.Vrijsen, A. Abu-Hanna, E.L.M. Maeckelberghe, P.P. De Deyn, A. F. de Winter, F.E. Reesink, R. OudeVoshaar, E. Buskens, S.E.J.A. de Rooij, N. Smidt.
Titel: Cross-cultural validation of the Motivation to Change Lifestyle and Health Behaviours for Dementia Risk Reduction scale in the Dutch general population
Auteur: Tessa Joxhorst, Joyce Vrijsen, Jacobien Niebuur and Nynke Smidt.
Titel: Knowledge, beliefs & attitudes with regard to dementia risk assessment and reduction (focusgroup discussion)
Auteur: J.Vrijsen, E.L.M. Maeckelberghe, J.J. de Vries, A. Abu-Hanna, P.P. De Deyn, A. F. de Winter, F.E. Reesink, E. Buskens, S.E.J.A. de Rooij, N. Smidt.
Titel: De associatie tussen het hebben van tenminste één ouder met dementie en modificeerbare risicofactoren op middelbare leeftijd: een cross-sectionele studie
Auteur: Joyce Vrijsen, Fiona Stenveld, Ameen Abu-Hanna, Sophia de Rooij, Nynke Smidt
Titel: Health beliefs and attitudes towards dementia and the intention-to-change health behavior for dementia risk reduction: a cross-sectional study
Auteur: Tessa Matulessij, Joyce Vrijsen, Tessa Joxhorst, Nynke Smidt
Titel: The association between dementia family history and midlife modifiable risk factores for developing dementia: a propensity score matched study
Auteur: Joyce Vrijsen, Ameen Abu_Hanna, Sophia de Rooij, Nynke Smidt
Titel: The validity of the digital Ruff Figural Fluency Test (RFFT) in the general adult population
Auteur: Joyce Vrijsen, Carel-Peter van Erpecum, Jacobien Niebuur and Nynke Smidt
Titel: Uptake and effectiveness of a tailor-made online lifestyle programme targeting modifiable risk factors for dementia among middle-aged descendants of people with recently diagnosed dementia
Auteur: Joyce Vrijsen, Ameen Abu-Hanna, Els Lm Maeckelberghe, Peter Paul De Deyn, Andrea F de Winter, Fransje E Reesink, Richard C Oude Voshaar, Erik Buskens, Sophia E de Rooij, Nynke Smidt, for the Demin consortium
Magazine: BMJ Open
Titel: Cross-cultural validation of the motivation to change lifestyle and health behaviours for dementia risk reduction scale in the Dutch general population
Auteur: Tessa Joxhorst, Joyce Vrijsen, Jacobien Niebuur, Nynke Smidt.
Magazine: BMC Public Health
Titel: The validity and reliability of a digital Ruff Figural Fluency Test (RFFT)
Auteur: J Vrijsen, CL van Erpecum, SE de Rooij, J Niebuur, N Smidt.
Magazine: BMC Psychology
Titel: Knowledge, health beliefs and attitudes towards dementia and dementia risk reduction among the Dutch general population: a cross-sectional study.
Auteur: Vrijsen J, Matulessij TF, Joxhorst T, de Rooij SE, Smidt N
Magazine: BMC Public Health
Titel: Dementie: voordelen gezond gedrag te weinig bekend
Auteur: Wolters F
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Link: https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws
Titel: Knowledge, health beliefs and attitudes towards dementia and dementia risk reduction among descendants of people with dementia: a qualitative study using focus group discussions
Auteur: J Vrijsen, ELM Maeckelberghe, R Broekstra, JJ de Vries, A Abu-Hanna, PP De Deyn, RC Oude Voshaar, FE Reesink, E Buskens, SE de Rooij, N Smidt
Magazine: BMC Public Health
Titel: Opname van potentiele deelnemers voor de Demin studie
Auteur: Demin team
Titel: animatiefilm over dementie en dementie risico reductie
Auteur: Demin team
Link: https://vimeo.com/302073099
Titel: Demin: bescherm je brein
Auteur: Demin-team
Link: http://demin.nl
Titel: Towards dementia risk reduction among individuals with a parental family history of dementia.
Auteur: Joyce Vrijsen
Link: https://research.rug.nl/nl/publications

Verslagen


Eindverslag

Volwassenen met een ouder met dementie hebben vaker modificeerbare risicofactoren voor dementie en kunnen baat hebben bij dementie risico reductie. De Demin studie (www.demin.nl) richt zich op het aanpakken van de modificeerbare risicofactoren voor dementie bij volwassenen (40-60) met een ouder met dementie met behulp van een online dementie risico reductie programma. Het doel van de Demin studie was om te onderzoeken: 1) in hoeverre volwassenen in de leeftijd van 40 tot en met 60 jaar oud met een ouder met dementie, bereid zijn deel te nemen aan een online dementie risico reductie programma en 2) of zij het leefstijladvies opvolgen en daarmee hun leefstijl en gezondheid verbeteren om het risico op dementie te kunnen reduceren. In totaal deden 20 geheugenpoli’s mee aan de Demin studie. Geheugenpoli’s werden door middel van loting aan de actieve (proactieve uitnodiging door medisch specialist of ander lid van behandelend team) of passieve (geen proactieve uitnodiging) rekruteringsstrategie toegewezen. Alle deelnemende geheugenpoli’s werden gevraagd om posters in de wachtkamer op te hangen en een envelop met de Demin informatiebrief aan de potentiële deelnemers mee te geven. Alle deelnemers kregen toegang tot het online dementie risico reductie programma. Dit programma bestaat uit: 1) een risicobeoordeling (online vragenlijst, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek) en 2) een op-maat-gemaakt leefstijladvies met betrekking tot de beschermende en risicofactoren voor dementie. De primaire uitkomstmaat is deelname en secundaire uitkomstmaten zijn: Lifestyle for Brain Health (LIBRA) score, beschermende en risicofactoren voor dementie, de opvattingen en attitudes ten aanzien van dementie (risico reductie) en stages of change. Tijdens de rekruteringsperiode (December 2018 tot 28 Januari 2021) zijn 870 (63%) van de 1392 potentiële deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan de studie. 116 (13%) deelnemers zijn gerekruteerd, waarvan 56 via de actieve rekruteringsstrategie, 48 via de passieve rekruteringsstrategie en 12 via een broer of zus. De deelname via de actieve rekruteringsstrategie was iets hoger dan de passieve rekruteringsstrategie (15% versus 9%). De deelnemers die via de passieve rekruteringsstrategie zijn geworven zijn minder vaak vrouw (62% versus 77%) en vaker hoger opgeleid (62% versus 46%) vergeleken met deelnemers die via de actieve rekruteringsstrategie zijn geworven (niet significant). Relatief veel deelnemers vulden de vervolg vragenlijsten niet in. Slechts de helft (50%) van de deelnemers vulde de tweede vragenlijst in en 21% maar de laatste (12 maanden) vragenlijst. De gemiddelde (SD) LIBRA score is verbeterd van 0.05 (2.3) op baseline naar -0.99 (2.3) 3 maanden na baseline gegaan (gemiddelde verschil= -1.04;-1.47, -0.61). Dit verschil was groter in de groep deelnemers die via de actieve rekruteringsstrategie zijn geworven (gemiddelde verschil=-1.09; -1.64, -0.53), vergeleken met de groep deelnemers die via de passieve rekruteringsstrategie zijn geworven (gemiddelde verschil=-0.88; -1.71, -0.06). Op baseline had 75% van de deelnemers een te hoog cholesterol, terwijl 3 maanden later nog maar 19% van de deelnemers aangaf een te hoog cholesterol te hebben (p=0.000). Daarnaast, had 27% een te hoge bloeddruk op baseline, en maar 16% van de deelnemers gaf 3 maanden later aan nog een te hoge bloeddruk te hebben (p=0.029). Over het algemeen waren de opvattingen en attitudes niet significant veranderd 3 maanden na de eerste vragenlijst. Op 3 maanden, zaten minder deelnemers in de ‘contemplatie’ fase van gedragsverandering (19% versus 35%) en meer deelnemers in de ‘actie’ fase (26% versus 12%) om hun leefstijl te verbeteren. Samenvattend kan worden gezegd dat, de deelname aan het dementie risico reductie online leefstijl programma laag was. De geheugenpoli is wellicht geen geschikte setting om voldoende volwassenen van middelbare leeftijd met een ouder met dementie te rekruteren. Het aantal diagnoses (Vasculaire dem

Samenvatting van de aanvraag

Late-life cognitive impairment and dementia are considered a major public health concern because of high prevalence rates and high economic and social burden. Increases in life expectancies worldwide will lead to an absolute increase in the number of people with dementia in the coming years. It is estimated that in 2020, around 450.000 Dutch people will suffer from dementia. In the Netherlands, dementia is one of the most expensive diseases. An average delay of two years in onset of Alzheimer’s disease (AD) could decrease the world-wide prevalence of AD by 22.8 million cases by the year 2050 which would subsequently lower the number of cases that need high level care and the associated costs. As no curative treatments for dementia are currently available, prevention is a key element to counteract the dementia epidemic. Recently, the World Health Organization and the G8 Dementia Summit identified dementia prevention as a major public health priority. Although dementia has established genetic components, one third of dementia cases worldwide are estimated to be attributable to seven modifiable factors (low education, midlife hypertension, midlife obesity, diabetes, physical inactivity, smoking, and depression), providing prevention opportunities. As a long time frame is needed to measure the effects of preventive interventions on cognitive decline and dementia, this study will focus on the dementia risk reduction, targeting modifiable lifestyle related risk factors. The general aim of this project is to investigate the uptake and effectiveness of a Dementia Risk Reduction Program (DRR-program) among adult-children of people with recently diagnosed Alzheimer Disease or vascular dementia at the memory clinic. The subsequent research questions are: 1. What is the uptake of the DRR-program among adult children of people with recently diagnosed Alzheimer Disease or vascular dementia at the memory clinic compared to the control group? a. What is the difference in uptake between an active and passive recruitment strategy? 2. What is the effect of the DRR-program among adult children of people with Alzheimer Disease or vascular dementia at the memory clinic compared to the control group on the individual modifiable behavior risk factors? Design: Cluster randomized controlled trial in the hospital’s memory clinics, using a pre-randomisation design. Memory clinics will be matched and pairwise randomizion will used. Memory clinics will either be allocated randomly to an active or passive approach to recruit individuals for the Dementia Risk Reduction Program. Study population Eligible study population consists of individuals (aged 40-70 years, living and functioning independently) with a biological parent who is recently (< 2 months) diagnosed with Vascular Dementia or Alzheimer Disease at the memory clinic. Individuals are excluded if they are suffering from major depression, dementia or substantial cognitive decline, or who are unable to perform digital tests or filling out a questionnaire using the computer. Intervention group The DRR-program consist of a risk assessment for developing dementia and a tailor-made computerized lifestyle advice for dementia risk reduction (i.e. increasing physical, cognitive and social activity, stop smoking, reducing cardiovascular risk factors including diabetes, treatment of depression). We will compare two recruitment strategies, a passive approach (using leaflets and posters in the waiting room of the memory clinic) and an active approach (a personal letter and face to face invitation of the medical specialist of the memory clinic to participate). Control group The control group consists of adults (> 40 years) participating in the LifeLines cohort study, a large (n > 167.000) population based cohort study in the Northern part of the Netherlands and having parents with dementia. The control group is not exposed to the dementia risk reduction program. Outcome measures Primary outcomes: change in individual modifiable behavior risk factors (smoking, physical activity, alcohol consumption, nutrition, social activity). Secondary outcomes include: (1) the percentage of high risk people completing the risk assessment, (2) a composite variable indicating whether participants have changed (beneficial) at least one of the modifiable risk factors for dementia: physical activity, smoking, nutrition, cognitive or social activity, (3) changes in beliefs and attitudes with regard to dementia risk reduction, (4) percentage participants that indicated that they have followed up the tailored computerized lifestyle advice. Sample size Taking into account cluster randomization (ICC 0.02) and a power of 80% (significance level of 0.025, two sides), we need 672 patients per group to demonstrate a difference of 4% in smoking behavior in the intervention group (from 25% to 20%) and the control group (from 25% to 24%). A total of 26 memory clinics will be recruited.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
531002008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N. Smidt
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen