Mobiele menu

Uptake and effectiveness of a Dementia Risk Reduction Program in middle-aged descendants of demented people due to Alzheimer Disease or Vascular Dementia: a road map to healthy ageing

Vraagstuk
Volwassenen met een ouder met dementie hebben vaker modificeerbare risicofactoren voor dementie, zoals hoog cholesterol, hoge bloeddruk, obesitas, en diabetes.

Onderzoek / werkwijze
In de Demin studie (www.demin.nl) werden volwassenen met een ouder met dementie gevraagd deel te nemen aan een online dementie risico reductie programma. Dit programma bestaat uit een risicobeoordeling en een op-maat-gemaakt leefstijladvies. De rekrutering van deelnemers vond plaats in 20 geheugenpoli’s in Nederland.

Uitkomst
Volwassenen met een ouder waarbij recent de diagnose dementie is gesteld zijn meer bezig met de zorg voor hun ouder dan met hun eigen gezondheid en risico op dementie, waardoor deelname aan het programma laag was. Deze volwassenen hebben op dat moment vooral behoefte aan lotgenoten contact om hun zorg voor hun ouder te delen. Desalniettemin zorgde het leefstijl programma voor een daling van het risico op dementie gemeten op de LIBRA score onder de deelnemers van de Demin studie.

Producten

Titel: The association between health beliefs and attitudes towards dementia and the intention to change health behavior for dementia risk reduction - a cross-sectional study in the Netherlands -
Auteur: Tessa Matulessij, Tessa Joxhorst, Joyce Vrijsen and Nynke Smidt
Titel: Demin studie: Een landelijk proef-bevolkingsonderzoek naar beschermende en risicofactoren voor dementie bij 40-60 jarigen met een ouder met Vasculaire Dementie of de Ziekte van Alzheimer
Auteur: Nynke Smidt
Titel: Uptake and effectiveness of a? Dementia Risk reduction Online lifestyle Program (DROP) ?in middle-aged descendants of people with recently diagnosed Alzheimer’s disease or vascular dementia
Auteur: Joyce Vrijsen, Ameen Abu Hanna, Els Maeckelberghe, ?Fransje Reesink, Richard Oude Voshaar, Andrea de Winter, Erik Buskens, ?Peter Paul de Deyn, Sophia de Rooij, Nynke Smidt
Titel: The association between dementia parental family history and midlife modifiable risk factors for developing dementia
Auteur: Joyce Vrijsen, Fiona Stenveld, Ameen Abu-Hanna, Sophia de Rooij, Nynke Smidt
Titel: Cross-cultural validation of the Motivation to Change Lifestyle and Health Behaviours for Dementia Risk Reduction scale in the Dutch general population
Auteur: Tessa Joxhorst, Joyce Vrijsen, Jacobien Niebuur and Nynke Smidt
Titel: Verklein de kans op dementie: Onderzoek naar deelname en effectiviteit van een online leefstijlprogramma om het risico op dementie te verkleinen bij volwassenen met een ouder met dementie
Auteur: J.Vrijsen, A. Abu-Hanna, E.L.M. Maeckelberghe, P.P. De Deyn, A. F. de Winter, F.E. Reesink, R. OudeVoshaar, E. Buskens, S.E.J.A. de Rooij, N. Smidt.
Titel: Cross-cultural validation of the Motivation to Change Lifestyle and Health Behaviours for Dementia Risk Reduction scale in the Dutch general population
Auteur: Tessa Joxhorst, Joyce Vrijsen, Jacobien Niebuur and Nynke Smidt.
Titel: Knowledge, beliefs & attitudes with regard to dementia risk assessment and reduction (focusgroup discussion)
Auteur: J.Vrijsen, E.L.M. Maeckelberghe, J.J. de Vries, A. Abu-Hanna, P.P. De Deyn, A. F. de Winter, F.E. Reesink, E. Buskens, S.E.J.A. de Rooij, N. Smidt.
Titel: De associatie tussen het hebben van tenminste één ouder met dementie en modificeerbare risicofactoren op middelbare leeftijd: een cross-sectionele studie
Auteur: Joyce Vrijsen, Fiona Stenveld, Ameen Abu-Hanna, Sophia de Rooij, Nynke Smidt
Titel: Health beliefs and attitudes towards dementia and the intention-to-change health behavior for dementia risk reduction: a cross-sectional study
Auteur: Tessa Matulessij, Joyce Vrijsen, Tessa Joxhorst, Nynke Smidt
Titel: The association between dementia family history and midlife modifiable risk factores for developing dementia: a propensity score matched study
Auteur: Joyce Vrijsen, Ameen Abu_Hanna, Sophia de Rooij, Nynke Smidt
Titel: The validity of the digital Ruff Figural Fluency Test (RFFT) in the general adult population
Auteur: Joyce Vrijsen, Carel-Peter van Erpecum, Jacobien Niebuur and Nynke Smidt
Titel: Uptake and effectiveness of a tailor-made online lifestyle programme targeting modifiable risk factors for dementia among middle-aged descendants of people with recently diagnosed dementia
Auteur: Joyce Vrijsen, Ameen Abu-Hanna, Els Lm Maeckelberghe, Peter Paul De Deyn, Andrea F de Winter, Fransje E Reesink, Richard C Oude Voshaar, Erik Buskens, Sophia E de Rooij, Nynke Smidt, for the Demin consortium
Magazine: BMJ Open
Titel: Cross-cultural validation of the motivation to change lifestyle and health behaviours for dementia risk reduction scale in the Dutch general population
Auteur: Tessa Joxhorst, Joyce Vrijsen, Jacobien Niebuur, Nynke Smidt.
Magazine: BMC Public Health
Titel: The validity and reliability of a digital Ruff Figural Fluency Test (RFFT)
Auteur: J Vrijsen, CL van Erpecum, SE de Rooij, J Niebuur, N Smidt.
Magazine: BMC Psychology
Titel: Knowledge, health beliefs and attitudes towards dementia and dementia risk reduction among the Dutch general population: a cross-sectional study.
Auteur: Vrijsen J, Matulessij TF, Joxhorst T, de Rooij SE, Smidt N
Magazine: BMC Public Health
Titel: Dementie: voordelen gezond gedrag te weinig bekend
Auteur: Wolters F
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Link: https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws
Titel: Knowledge, health beliefs and attitudes towards dementia and dementia risk reduction among descendants of people with dementia: a qualitative study using focus group discussions
Auteur: J Vrijsen, ELM Maeckelberghe, R Broekstra, JJ de Vries, A Abu-Hanna, PP De Deyn, RC Oude Voshaar, FE Reesink, E Buskens, SE de Rooij, N Smidt
Magazine: BMC Public Health
Titel: Opname van potentiele deelnemers voor de Demin studie
Auteur: Demin team
Titel: animatiefilm over dementie en dementie risico reductie
Auteur: Demin team
Link: https://vimeo.com/302073099
Titel: Demin: bescherm je brein
Auteur: Demin-team
Link: http://demin.nl
Titel: Towards dementia risk reduction among individuals with a parental family history of dementia.
Auteur: Joyce Vrijsen
Link: https://research.rug.nl/nl/publications

Verslagen


Eindverslag

Volwassenen met een ouder met dementie hebben vaker modificeerbare risicofactoren voor dementie en kunnen baat hebben bij dementie risico reductie. De Demin studie (www.demin.nl) richt zich op het aanpakken van de modificeerbare risicofactoren voor dementie bij volwassenen (40-60) met een ouder met dementie met behulp van een online dementie risico reductie programma. Het doel van de Demin studie was om te onderzoeken: 1) in hoeverre volwassenen in de leeftijd van 40 tot en met 60 jaar oud met een ouder met dementie, bereid zijn deel te nemen aan een online dementie risico reductie programma en 2) of zij het leefstijladvies opvolgen en daarmee hun leefstijl en gezondheid verbeteren om het risico op dementie te kunnen reduceren. In totaal deden 20 geheugenpoli’s mee aan de Demin studie. Geheugenpoli’s werden door middel van loting aan de actieve (proactieve uitnodiging door medisch specialist of ander lid van behandelend team) of passieve (geen proactieve uitnodiging) rekruteringsstrategie toegewezen. Alle deelnemende geheugenpoli’s werden gevraagd om posters in de wachtkamer op te hangen en een envelop met de Demin informatiebrief aan de potentiële deelnemers mee te geven. Alle deelnemers kregen toegang tot het online dementie risico reductie programma. Dit programma bestaat uit: 1) een risicobeoordeling (online vragenlijst, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek) en 2) een op-maat-gemaakt leefstijladvies met betrekking tot de beschermende en risicofactoren voor dementie. De primaire uitkomstmaat is deelname en secundaire uitkomstmaten zijn: Lifestyle for Brain Health (LIBRA) score, beschermende en risicofactoren voor dementie, de opvattingen en attitudes ten aanzien van dementie (risico reductie) en stages of change. Tijdens de rekruteringsperiode (December 2018 tot 28 Januari 2021) zijn 870 (63%) van de 1392 potentiële deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan de studie. 116 (13%) deelnemers zijn gerekruteerd, waarvan 56 via de actieve rekruteringsstrategie, 48 via de passieve rekruteringsstrategie en 12 via een broer of zus. De deelname via de actieve rekruteringsstrategie was iets hoger dan de passieve rekruteringsstrategie (15% versus 9%). De deelnemers die via de passieve rekruteringsstrategie zijn geworven zijn minder vaak vrouw (62% versus 77%) en vaker hoger opgeleid (62% versus 46%) vergeleken met deelnemers die via de actieve rekruteringsstrategie zijn geworven (niet significant). Relatief veel deelnemers vulden de vervolg vragenlijsten niet in. Slechts de helft (50%) van de deelnemers vulde de tweede vragenlijst in en 21% maar de laatste (12 maanden) vragenlijst. De gemiddelde (SD) LIBRA score is verbeterd van 0.05 (2.3) op baseline naar -0.99 (2.3) 3 maanden na baseline gegaan (gemiddelde verschil= -1.04;-1.47, -0.61). Dit verschil was groter in de groep deelnemers die via de actieve rekruteringsstrategie zijn geworven (gemiddelde verschil=-1.09; -1.64, -0.53), vergeleken met de groep deelnemers die via de passieve rekruteringsstrategie zijn geworven (gemiddelde verschil=-0.88; -1.71, -0.06). Op baseline had 75% van de deelnemers een te hoog cholesterol, terwijl 3 maanden later nog maar 19% van de deelnemers aangaf een te hoog cholesterol te hebben (p=0.000). Daarnaast, had 27% een te hoge bloeddruk op baseline, en maar 16% van de deelnemers gaf 3 maanden later aan nog een te hoge bloeddruk te hebben (p=0.029). Over het algemeen waren de opvattingen en attitudes niet significant veranderd 3 maanden na de eerste vragenlijst. Op 3 maanden, zaten minder deelnemers in de ‘contemplatie’ fase van gedragsverandering (19% versus 35%) en meer deelnemers in de ‘actie’ fase (26% versus 12%) om hun leefstijl te verbeteren. Samenvattend kan worden gezegd dat, de deelname aan het dementie risico reductie online leefstijl programma laag was. De geheugenpoli is wellicht geen geschikte setting om voldoende volwassenen van middelbare leeftijd met een ouder met dementie te rekruteren. Het aantal diagnoses (Vasculaire dem

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
531002008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N. Smidt
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen