Mobiele menu

Urban Design for Improving Health in Groningen - UDIHiG

Een gezonde leefstijl is de sleutel voor gezonder leven. Dat vraagt om een woonomgeving die daartoe uitnodigt. In Paddepoel, een Groningse wijk uit de jaren 60, is ruimte voor verbetering. Drukke verkeersaders doorsnijden de wijk, ouderen hebben moeite het winkelcentrum te bereiken. Groen is er genoeg, maar aanlokkelijk is het niet. Een andere inrichting kan veel bijdragen. Maar hoe?

Doel

In kaart brengen welke stedenbouwkundige interventies leiden tot positieve (verwachte) leefstijlveranderingen.

Aanpak

In de eerste fase is de bewoners gevraagd om knelpunten binnen de projectlocatie in de wijk te benoemen m.b.t. beweeggedrag en bereikbaarheid. Ook is de data en de stedenbouwkundige opzet van de wijk geanalyseerd. Deze knelpunten en analyses zijn door stedenbouwkundig ontwerpers vertaald in stedenbouwkundige ingrepen. Met virtual reality brillen zijn deze stedenbouwkundige ingrepen vervolgens voorgelegd aan de wijkbewoners. Daarbij is onderzocht of de ontwerpen een positieve invloed hebben op het (verwachte) beweeggedrag van de bewoners en op de bereikbaarheid van het winkelcentrum, en is bewoners gevraagd om de voorstellen te evalueren. Deze input is verwerkt in concluderende ontwerpen die gezond beweeggedrag faciliteren.

Resultaten

Met deze aanpak kunnen we onderzoeken welke stedenbouwkundige interventies leiden tot positieve (verwachte) leefstijlveranderingen. Dit kan toegepast worden in de wijk Paddepoel, maar ook in andere, vergelijkbare naoorlogse wijken.

Meer informatie

Kennisagenda UDIHiG

Producten

Titel: UDIHiG - Urban Design for Improving Health in Groningen
Auteur: M. Koene
Titel: Paddepoel
Auteur: Syed Arish Haider, Sandra Grabs, Puck Brouwers
Titel: VR Research Project Groningen
Auteur: R. van Roijen, NewMedia Centre
Link: https://youtu.be/k5Xzyxotkf4

Kenmerken

Projectnummer:
531001322
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. S.A. Reijneveld
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen