Urban Talentz 2.0

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Urban Talentz 2.0 (UT 2.0) is een multicultureel platform dat jongeren MDT-plekken aanbiedt die passen bij hun (leer)behoefte en beschikbare tijd. Voordat de deelnemers aan de slag gaan bij een MDT-plek naar keuze, nemen zij eerst deel aan een persoonlijk en intensief trainingstraject dat focust op talentontwikkeling. Dit traject begint met een aantal basisgroepstrainingen: ‘WorkSkills’, ‘NetwerkSkills’ en ‘LifeSkills’. Vervolgens kunnen jongeren extra trainingen volgen die aansluiten bij hun voorkeur en behoeften, op het gebied van bijvoorbeeld ICT, cultuur, sport, duurzaamheid en media. Deelnemers krijgen hierbij individuele begeleiding van een coach. Bovendien leren ze via het aanvullende ‘MyLifeStory-programma’ hun eigen verhaal vorm te geven en te delen. Zo worden jongeren zich bewust van hun rol binnen, en de verantwoordelijkheid over, hun leven en de relaties met anderen.

UT 2.0 is de doorontwikkeling van proeftuin Urban Talentz.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Deelnemers doen nieuwe kennis en vaardigheden op, (ontdekken en) ontwikkelen hun talenten. Die ‘oogst’ heeft positieve impact op hun persoonlijke ontwikkeling: ze krijgen meer zelfvertrouwen en hebben de kans hun identiteit te ontwikkelen. Daarnaast komen de jongeren in aanraking met jongeren van verschillende onderwijsniveaus, achtergronden, leeftijdscategorieën en arbeidssituaties, én met andere groepen volwassenen. Dit bevordert sociale cohesie, en breidt tegelijkertijd hun netwerk uit. Na Bovendien afloop ontvangen ze een certificaat dat, samen met de opgedane ervaringen, kansen op stage- en werkplekken vergroot. Tot slot brengen de jongeren maatschappelijke impact teweeg in diverse sectoren.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

UT 2.0 bevordert verbinding, participatie en sociale inclusie. De MDT levert jongeren op die positief zijn over zich inzetten voor de maatschappij, aangezien ze de benefits hiervan zelf hebben ervaren. Tegelijkertijd biedt het organisaties meer diversiteit onder vrijwilligers, een groter aanwas aan vrijwilligers. Dit maakt het gemakkelijker meer en/of maatschappelijk verantwoorde activiteiten aan te bieden.

Doelgroep

Álle jongeren en jongvolwassenen tussen de 14 en 30 jaar, inclusief kwetsbare jongeren.

Regio/gemeente(n)

Aalsmeer, Almelo, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Barneveld, Beverwijk, Dronten, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Harderwijk, Heemskerk, Hengelo, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Rotterdam, Weesp, Zaanstad, Zwolle.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Urban Talentz 2.0 (UT 2.0) is in 2024 hét meest gekleurde MDT-platform van Nederland. Samen met onze partners hebben we toegang tot een enorm jongerennetwerk, en ruime expertise en ervaring in het werken met en begeleiden van onze doelgroep en de diverse subdoelgroepen. Het gehele partnerschap onderstreept de doelstelling van MDT: jongeren de mogelijkheid geven talenten te ontwikkelen door zich vrijwillig in te zetten voor maatschappelijke organisaties en bij te dragen aan de maatschappij. UT 2.0 is een MDT-proof project van de Kandidatenmarkt (KM) in samenwerking met diverse partners. UT 2.0 biedt álle jongeren (14-30 jaar) een veilige plek voor MDT, inclusief kwetsbare jongeren, statushouders, criminele jongeren, dak- en thuisloze jongeren, jongeren met een beperking en jongeren met een migratie-achtergrond. Alle jongeren mogen meedoen en zullen ongeacht achtergrond of opleidingsniveau de waardering krijgen die zij verdienen. Bij ons krijgen jongeren de kans om 1). maatschappelijke impact te creëren in diverse sectoren, van groen tot ICT tot sport, 2). jongeren van verschillende onderwijsniveaus, achtergronden, leeftijdscategorieën en arbeidssituaties te ontmoeten en ook andere groepen en 3). kennis, talenten en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om deel te nemen aan de maatschappij. De KM, projectcoördinator van UT 2.0, is opgericht in 2012 en heeft ruime ervaring met projectcoördinatie, heeft gedegen kennis van jeugdzorgmethodieken en bestaat voornamelijk uit Social Workers. We hebben jarenlang expertise opgebouwd met het begeleiden van kwetsbare jongeren, waarvan het merendeel (80%) ouders met een migratieachtergrond heeft, met meervoudige problematiek kampt en het niet alleen redden. Ons doel is participatie in de samenleving te bevorderen van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De KM heeft in de afgelopen jaren meer dan 600 jongvolwassenen vanaf 17 jaar succesvol begeleidt. Onze begeleiding is integraal en netwerkgericht, de aanpak is persoonlijk en intensief op meerdere leefgebieden. Hierbij speelt de community van ambassadeurs (ervaringsdeskundigen) – oude en nieuwe kandidaten – ook een grote rol. Zij spreken – veelal letterlijk – dezelfde de taal als de nieuwe kandidaten.s UT 2.0 biedt de jongeren een breed scala aan MDT-plekken in diverse branches. De matching verloopt via een matchingplatform en de jongeren kiezen zelf de plek die het beste past bij hun (leer) behoefte en schema. We ambiëren om 400 jongvolwassenen enthousiast te maken, voor te bereiden en klaar te stomen voor een positieve leerervaring. Wij begeleiden de jongeren bij het ontwikkelen van een positieve identiteit. Iedereen heeft er behoefte aan om gehoord en gezien te worden. Jongeren willen erkenning en waardering krijgen, en opgroeien in een samenleving waar ze zelfvertrouwen en een positieve identiteit kunnen ontwikkelen. Voor sommige jongeren is dit niet vanzelfsprekend en zij groeien op zonder een eigen verhaal om door te geven. UT 2.0 wil het verhaal van deze jongeren horen, ze optekenen, herschrijven en laten doorklinken voor een breder publiek. Middels het MyLifeStories programma gaan we hen begeleiden bij het vormgeven van hun verhaal vanuit het verleden, het heden en de toekomst. Aan het eind van het programma is aan hen de keuze om hun eigen verhaal te delen met een groter publiek, bijvoorbeeld op scholen. De andere jongeren kunnen natuurlijk ook het MyLifeStories programma volgen. UT 2.0 is de doorontwikkeling van onze proeftuin, Urban Talentz, uit de vorige subsidieronde. De volgende succescase illustreert hoe via Urban Talentz jongeren met organisaties verbonden worden waar zij in eerste instantie niet mee in aanraking komen, en de benefits die dit meebrengt voor zowel de jongeren als de samenleving. Oranje Energie is op zoek naar de verbinding met jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt om die kansen te bieden die de energietransitie in Amsterdam biedt. Om meer Amsterdammers bewust te maken van schone energie willen zij ook mensen van ander culturen bereiken. Zij willen graag jongeren uit die achtergrond betrekken door ze kennis en informatie over dit onderwerp te verschaffen en ze motiveren ook mee te doen als ambassadeurs van schone energie om als vrijwilligers hun steentje bij te dragen. Dania, een HBO student uit Colombia, heeft na het volgen van de basistrainingen gekozen voor een vrijwilligersplek omdat zij voor haar studie graag in die netwerken aanwezig wilt zijn. Door het vrijwilligerswerk gaat zij nu haar onderzoeksstage bij dit netwerk doen. Eerder beschikte zij niet over deze netwerken. Het project is opgericht voor en in nauwe samenwerking met jongeren. Ze staan vanaf het begin centraal bij de ontwikkeling van het project én de uitvoering.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002067
Looptijd:
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Zebeda
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting het Kandidatennetwerk