Urban Talentz 2.0 (aanvullend)

Projectomschrijving
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430020671
Looptijd:
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Zebeda
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting het Kandidatennetwerk