Mobiele menu

The use of medicinal cannabis in the treatment of neuropathic pain

Studie naar effect cannabis op chronische pijn

Er is onvoldoende bewijs voor de pijnstillende effecten van medicinale cannabis. Daarnaast is het essentieel te weten bij wie en in welke samenstelling medicinale cannabis moet worden voorgeschreven. Er zijn aanwijzingen dat cannabidiol (CBD) de psychotrope bijeffecten van delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) afzwakt.

Onderzoek

In een eerste studie wordt het effect van verschillende dosiscombinaties van THC en CBD onderzocht op de psychotrope bijeffecten van THC bij gezonde mannen en vrouwen. De meest effectieve combinatie wordt voorgeschreven aan patiënten met neuropathische pijn in een tweede studie, waarin het pijnstillende effect wordt geëvalueerd en de subgroep van patiënten wordt gedefinieerd bij wie het effect het grootst is.

Verwachte uitkomsten

De resultaten leveren bewijs voor de mate van effectiviteit van medicinale cannabis bij het behandelen van patiënten met chronische neuropathische pijn en geven een indicatie van de meest effectieve samenstelling van THC en CBD in een specifieke subgroep van patiënten.

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
848120001
Looptijd: 93%
Looptijd: 93 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. G.J. Groeneveld MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Centre for Human Drug Research