Mobiele menu

Vaccinating children with Long-COVID to improve overall fitness (VINCERE)

Projectomschrijving

Niet alleen volwassen maar ook veel kinderen houden langdurige klachten na het doormaken van COVID-19 infectie, zoals vermoeidheid en benauwdheid. Als deze klachten weken tot maanden bestaan spreken we van long COVID . Eerste berichten van volwassen patiënten met long COVID laten zien dat een vaccinatie tegen het coronavirus kan zorgen voor een verbetering van de klachten. Het doel van dit onderzoek is evalueren of dit effect ook bij kinderen bestaat.

Doel

Onderzoeken wat het effect van COVID-19 vaccinatie is bij kinderen met long COVID tussen de 12 en 18 jaar. Daarnaast wordt er gekeken wat de verschillen en overeenkomsten in het klachtenpatroon en de risicofactoren zijn voor het ontstaan van long COVID bij kinderen in verschillende leeftijdsgroepen.

Achtergrond

Een gedeelte van de volwassenen die COVID-19 doormaakt houdt aanhoudende klachten, genaamd long COVID. Deze klachten kunnen weken tot maanden aanhouden. Onduidelijk is wat de precieze oorzaak van de klachten is, maar waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken. Ook bij kinderen kan long COVID optreden, zowel na ernstige als milde acute COVID-19 infecties. Waarbij het lijkt dat in een deel van de volwassen patiënten een afname in long COVID klachten ervaren na vaccinatie, is er bij kinderen nog niets bekend over een mogelijk positief effect van COVID-19 vaccinatie. Gezien de impact van dit ziektebeeld op het individuele functioneren en de maatschappij is het belangrijk dat er meer inzicht komt in de pathofysiologie en mogelijke behandeling van long COVID bij kinderen.

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek bekijkt het effect van een vaccinatie op vermoeidheidsklachten in kinderen van 12-18 jaar oud die langer dan 12 weken klachten ervaren. Daarbij wordt gekeken of er verschillen zijn tussen kinderen waarbij de klachten wel en niet verbeteren. Omdat momenteel alleen het Pfizer-BioNTech mRNA vaccin is goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar zal deze worden gebruikt in de studie. De vermoeidheidsklachten worden geanalyseerd voor en na vaccinatie. 

Naast dat er wordt gekeken naar het effect van vaccinatie worden de kinderen van 12-18 jaar vergeleken met kinderen van 6-12 jaar met long COVID die nog niet gevaccineerd zijn om het klachtenpatroon in kaart te brengen.

Uitvoerende partijen

Spaarne Gasthuis, Emma Kinderziekenhuis en Amsterdam UMC.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Een groot gedeelte van de volwassenen die COVID-19 hebben doorgemaakt houden hierna langdurig klachten, zoals ernstige vermoeidheid en benauwdheid. Als deze klachten weken tot maanden bestaan spreken we van ‘long COVID’ of 'PASC' (Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection). Kinderen worden over het algemeen niet zo ziek van COVID-19. Uit het COPP2 (Clinical features of COVID-19 in Pediatric Patients: long-term effects”) onderzoek en een survey onder kinderartsen blijkt echter dat ook een deel van de kinderen langdurig klachten houdt na een besmetting met het coronavirus. Kinderen met Long COVID hebben klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, en concentratiestoornissen. We weten nog niet precies waarom sommige kinderen en volwassenen lang klachten houden na een infectie met het coronavirus. Mogelijke oorzaken zijn schade door het virus aan hart, longen en zenuwstelsel of een aanhoudende ontstekingsreactie tegen het virus, eiwitten van het virus of lichaamseigen eiwitten. Eerste berichten van volwassen patiënten met long COVID laten zien dat een vaccinatie tegen het coronavirus bij veel patiënten zorgt voor een verbetering van de klachten. Onderzoekers denken dat dit komt doordat het vaccin de aanhoudende ontstekingsreactie beïnvloedt. Bij kinderen is het nog niet bekend of een coronavaccinatie klachten van long COVID kan verbeteren, maar de verwachting is dat het een vergelijkbaar effect zal hebben als bij volwassenen. VINCERE(Vaccinating children with Long COVID to improve overall fitness) wil het effect van BNT162b2 vaccinatie op Long COVID bij kinderen tussen 12 en 18 jaar bestuderen door de klachten, kwaliteit van leven, ontstekingsreactie, biomarkers en fysieke fitheid voor en na vaccinatie te evalueren. Een patiënt kan meedoen als de klachten langer dan 12 weken bestaan en zal een vaccinatie of een placebo krijgen. De totale studieduur zal 3 maanden zijn. Op dit moment is alleen het BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) mRNA vaccin goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar, dus deze zal worden gebruikt in deze studie. In het huidige vaccinatie beleid in Nederland worden alleen hoog risico jongeren van 16 en 17 jaar gevaccineerd en komen kinderen met long COVID niet in aanmerking. In gesprekken met deze jongeren en hun ouders komt naar voren dat zij een hoge bereidheid hebben om gevaccineerd te worden aangezien eerste publicaties en patiënt verhalen een positief effect doen vermoeden op deze aanhoudende klachten. Gezien de impact van dit ziektebeeld op het individuele functioneren en de maatschappij is het belangrijk dat er meer inzicht komt in de pathofysiologie en mogelijke behandeling van Long COVID bij kinderen.

Kenmerken

Projectnummer:
10430072110004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.A. van Houten
Verantwoordelijke organisatie:
Spaarne Gasthuis