Mobiele menu

Valorisatie & Implementatie van Vital Tissue

2018 Module Proefdiervrije Technieken (VIMP): In dit project, geleid door TNO, Hogeschool Utrecht en Logiqol, wordt met 13 organisaties (kennisinstellingen, ziekenhuizen, bedrijven en ethici) onderzocht of het nuttig en haalbaar is om menselijk weefsel beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit humane weefsel komt vrij als restweefsel bij operaties (bijvoorbeeld darm- of huidweefsel) en wordt nu vaak vernietigd. VitalTissue zal de eerste logistieke infrastructuur worden waarbij vitaal restweefsel op een veilige en transparante wijze naar onderzoekers wordt getransporteerd, uiteraard met toestemming van de patiënt. Veel onderzoekers hebben hier behoefte aan voor onderzoek naar menselijke gezondheid en de werking en/of veiligheid van medicijnen. Nu worden hier nog vaak proefdieren voor gebruikt, waarbij de vertaalslag naar de mens erg complex is. De oprichting van VitalTissue stimuleert proefdiervrije innovaties en de ontwikkeling van nieuwe technieken en modellen die bijdragen aan versnelde medicijnontwikkeling.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
11402095001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E. van de Steeg
Verantwoordelijke organisatie:
TNO