Mobiele menu

Valorisatie & Implementatie van Vital Tissue

Projectomschrijving

2018 Module Proefdiervrije Technieken (VIMP): In dit project, geleid door TNO, Hogeschool Utrecht en Logiqol, wordt met 13 organisaties (kennisinstellingen, ziekenhuizen, bedrijven en ethici) onderzocht of het nuttig en haalbaar is om menselijk weefsel beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit humane weefsel komt vrij als restweefsel bij operaties (bijvoorbeeld darm- of huidweefsel) en wordt nu vaak vernietigd. VitalTissue zal de eerste logistieke infrastructuur worden waarbij vitaal restweefsel op een veilige en transparante wijze naar onderzoekers wordt getransporteerd, uiteraard met toestemming van de patiënt. Veel onderzoekers hebben hier behoefte aan voor onderzoek naar menselijke gezondheid en de werking en/of veiligheid van medicijnen. Nu worden hier nog vaak proefdieren voor gebruikt, waarbij de vertaalslag naar de mens erg complex is. De oprichting van VitalTissue stimuleert proefdiervrije innovaties en de ontwikkeling van nieuwe technieken en modellen die bijdragen aan versnelde medicijnontwikkeling.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het VitalTissue initiatief streeft naar het verbeteren van beschikbaarheid van menselijk materiaal voor onderzoek ter bevordering van onderzoek naar de gezondheid van de mens en veiligheid van producten. Dergelijk menselijk materiaal komt vrij als restmateriaal bij medische behandelingen, maar is momenteel grotendeels niet beschikbaar voor gebruik in laboratoria. Onderzoek met menselijk materiaal is belangrijk om de resultaten direct te kunnen vertalen naar de mens. Proefdiervrije innovaties zijn dan ook sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van vitaal menselijk lichaamsmateriaal voor analyse en kweek (om onderzoek met cellen en nagebouwde orgaantjes te kunnen doen). Echter, het is voor veel research- en testlaboratoria vrijwel onmogelijk om aan dergelijk materiaal te komen. Bovendien zijn de spelregels onvoldoende helder, bijvoorbeeld: hoe het zit met de toestemming van de donor en hoe kan het materiaal dan aan de gebruiker kan worden geleverd? VitalTissue is een bottom-up samenwerking tussen instellingen en bedrijven die in de afgelopen jaren met diepte-interviews en enquêtes is nagegaan welke behoeften en mogelijkheden er zijn en wat er nodig is om stappen te maken om vitaal menselijk weefsel veilig en efficiënt beschikbaar te maken voor laboratoria. Het project dat nu wordt opgezet verbindt vraag en aanbod, verbindt donor en gebruiker en verbindt pioniers uit allerlei vakgebieden en disciplines om te komen tot een geborgde keten die onderzoek voor gezondheid en veiligheid faciliteert en daarmee gewenste innovaties aanjaagt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
11402095001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E. van de Steeg
Verantwoordelijke organisatie:
TNO