Mobiele menu

Valpreventie bij Ouderen in de regio Midden-IJssel Oost-Veluwe

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking loopt op, dit zien we ook in de regio Midden-IJssel Oost-Veluwe (MIJOV). In de gemeenten Apeldoorn, Zutphen, Heerde, Voorst, Epe en Lochem gaat dit om respectievelijk 21,7%, 23,5%, 24,3%, 24,7% 26,0% en 29,0%: fors hoger dan het landelijke gemiddelde van 20,0%. Toenemende vergrijzing hangt samen met een verhoogd valrisico onder ouderen en vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval. Uit recente cijfers blijkt dat 20% van de inwoners in de regio MIJOV van 65 jaar en ouder gevallen is (over een periode van 3 maanden). Doel van dit project is daarom inventarisatie rondom het opzetten van een regionale kennisinfrastructuur om valpreventie integraal aan te pakken met ketenpartners. Om dit te bewerkstelligen is het nodig om de valpreventie keten te identificeren en te inventariseren of ketenpartners bereid zijn samen te werken. Vervolgens kunnen doelstellingen geformuleerd worden die gedragen worden door de keten.

Kenmerken

Projectnummer:
05550092210020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Dieleman PhD
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Noord- en Oost-Gelderland