Mobiele menu

Valpreventie in de zorg geïmplementeerd

Valincidenten bij ouderen zijn een belangrijk en toenemend probleem, ook omdat steeds meer ouderen langer thuis wonen. Vallen kan voor ouderen zeer grote gevolgen hebben (opname in een zieken- of verpleeg) en de zorgkosten opdrijven. Daarom is het voorkomen van valincidenten bij zelfstandig wonende ouderen van groot belang. Er zijn goede, werkzame interventies beschikbaar om vallen bij ouderen te voorkomen. Deze worden echter nog weinig toegepast in de eerstelijnszorg. In dit project wordt nagegaan hoe valpreventie zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd door eerstelijnszorg en thuiszorg. Hoe kunnen huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut en thuiszorg er samen voor zorgen dat kwetsbare ouderen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om valpreventie te voorkomen? Dit gebeurt samen met huisartsenzorggroep RCH, fysiotherapeuten en thuiszorg in Midden-Brabant. Ouderen nemen met groepsinterviews deel om mee te denken over de uitvoering, betekenis en resultaten van het onderzoek.

Kenmerken

Projectnummer:
531001210
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. L.A.M. van de Goor
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Tilburg