Mobiele menu

Value Based Health Care financiering in zorgpad Prostaat Carcinoom

Projectomschrijving

Doel

Verzekeraars CZ en DSW gaan samen met zorgverleners uitkomsten van 3 diagnostische en therapeutische interventies in het zorgpad financieel belonen. Daarmee willen zij de zorg voor patiënten met prostaatkanker verbeteren.

Minder overdiagnostiek en bijwerkingen

Door op basis van een individueel risicoprofiel vanuit de eerste lijn te verwijzen naar behandelcentra voor prostaatkanker in het Anser prostaatnetwerk en de ReinierHagaGroep, kunnen we overdiagnostiek vermijden. En met nieuwe technieken voor prostaatbiopsieën en -operaties kunnen we bijwerkingen verminderen, waardoor uitkomsten verbeteren.   

Contractvorming

Vanaf de zomer 2021 gaan betrokken tweedelijnsinstituten en participanten uit de eerste lijn samen met patiëntvertegenwoordigers:

  • uitkomstmaten bepalen
  • afspraken maken over het delen van besparingen
  • overleggen hoe de contracten vorm te geven

Resultaten

De Erasmus School of Health Policy & Management evalueert het proces van contractvorming. Na 15 maanden worden de resultaten en de contractvormen gepubliceerd.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Er bestaan onvoldoende prikkels om de financiering van de gezondheidszorg in de richting van door klinische uitkomsten gewogen vergoeding te bewegen. Dit lijkt noodzakelijk om de zorg naast beter ook financieel duurzaam te maken. Bekostiging van zorgpaden is complex, met meestal meerdere zorgaanbieders en verzekeraars, in diverse regio’s, en over een langdurige periode. Ook belandt de winst veelal niet bij hen die het bewerkstelligen. Daarom biedt het opknippen van een zorgpad in kleinere trajecten en daarbij horende financiële bundels de mogelijkheid een relatief snelle uitkomstmeting en verrekening daarvan met een beperkt aantal partijen te realiseren. Dit verhoogt de motivatie om een Value Based Health Care (VBHC) financiering op te stellen en aan te gaan. In dit project worden in het zorgpad prostaatkanker drie interventies geïdentificeerd die dienen als uitgangspunt voor het opstellen van VBHC contracten in bundels die zowel een stimulus vormen tot verbetering van de zorg als ook tot vermindering van de kosten. Twee verzekeraars CZ en DSW verbinden zich met tenminste 4 prostaatcentra uit twee prostaat netwerken (Anser en Reinier de Graaf) in zuidwest Nederland. De participanten zijn verantwoordelijk voor 1) het definiëren van de tot de zorgpad interventie behorende DOT’s en uitkomstmaten, 2) het opstellen van de uitkomst gedreven VBHC real life contracten, 3) het registreren van de interventies, en 4) het evalueren van de uitkomsten en besparing van kosten. Patiëntenverenigingen PKS en NFK adviseren in de op te nemen PROMs. Het proces van contractvorming en de rol van de individuele partijen wordt onafhankelijk geëvalueerd (Erasmus School of Health Policy and Management) en gerapporteerd. Het project is geslaagd als er 1 duurzaam VBHC-gerelateerd contract bestendigd wordt. Het gebruik van de VBHC interventies levert een vermindering van diagnostiek in de tweede lijn van 20 %, van antibiotica gebruik van 80%, en van erectiele dysfunctie na operatie van 10 %.

Kenmerken

Projectnummer:
516008003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.H. Bangma
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek naar uitkomstgericht organiseren en betalen

Hoe kom je tot samenwerkingsvormen en contractafspraken die het best passen bij de wensen en behoeftes van de patiënt? Om dit te onderzoeken, vergelijken en evalueren 6 projecten verschillende initiatieven van uitkomstgericht organiseren en betalen in de medisch-specialistische zorg. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.