Value of Information analyse tomosynthese - project 1

Projectomschrijving

Tomosynthese voor borstkankerscreening

Vraagstuk

Het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar borstkanker is effectief en kosteneffectief. Vanaf 2018 zijn nieuwe mammografen geleverd waarmee tomosynthese (3D mammografie) uitgevoerd kan worden. Tomosynthese lijkt een veelbelovende techniek, maar er is nog veel onbekend. Het is daarom moeilijk te bepalen of tomosynthese ingevoerd zou moeten worden in het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Onderzoek

In dit project is een microsimulatiemodel gebruikt om de kosteneffectiviteit van de invoering van tomosynthese in het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar borstkanker te schatten. Experts zijn benaderd en internationale studies zijn gebruikt om het model aan te passen.

Uitkomst

Tomosynthese leidt tot 1 extra voorkomen borstkankersterfgeval en 13 gewonnen levensjaren per 1000 vrouwen (die over hun hele leven gevolgd zijn). Tomosynthese leidt ook tot extra kosten. De precieze balans tussen de extra effecten en extra kosten is onzeker, met name door de onzekerheid in screeningskosten van tomosynthese.

Bekijk het tweede onderzoek

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Samenvatting (max. 5000 karakters) Het Nederlandse bevolkingsonderzoek borstkanker bestaat sinds 1990 en heeft zich bewezen als een effectief en kosteneffectief programmatisch bevolkingsonderzoek. Sinds 2010 wordt er gebruik gemaakt van digitale mammografie. Vanaf 2018 zullen nieuwe mammografen geleverd worden met de mogelijkheid voor zowel 2D mammografie als tomosynthese. Recente studies hebben tomosynthese (3D mammografie) vergeleken met digitale mammografie en tomosynthese lijkt een veelbelovende techniek die ingevoerd zou kunnen worden in het bestaande bevolkingsonderzoek ter vervanging van digitale mammografie. Internationale studies hebben een toename in 1e ronde detectie gevonden, maar gegevens over intervalkankers zijn nog erg schaars. Bovendien is het de vraag in hoeverre de resultaten uit andere landen van toepassing zijn op de Nederlandse situatie; het is bijvoorbeeld onzeker of in Nederland de fout-positieve verwijzingen zullen afnemen, omdat het verwijscijfer in Nederland al vrij laag is. Er is dus nog veel onzekerheid rondom de (kosten)effectiviteit van tomosynthese in de Nederlandse setting en het is daarom moeilijk te bepalen of tomosynthese ingevoerd zou moeten worden in het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar borstkanker. In dit project zal een bestaand microsimulatiemodel gebruikt worden om de kosteneffectiviteit van de invoering van tomosynthese in het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar borstkanker te schatten. Vervolgens zal de onzekerheid rondom de kosteneffectiviteit gekwantificeerd worden en onderzocht worden welk aanvullend onderzoek waardevol is om te doen om de onzekerheid te verminderen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
531002050
Looptijd:
2018
2019
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. H.J. Koning
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC