Mobiele menu

Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark Bovenbroek

Op de Algemene Begraafplaats Bovenbroek in de gemeente Kampen merkten we dat met name oudere bezoekers van de begraafplaats verlegen zijn om een praatje te maken, ondersteuning nodig hebben in het rouwproces of zich (erg) eenzaam voelen. Met ons initiatief willen wij deze ouderen vroegtijdig signaleren en hen de ondersteuning bieden die zij nodig hebben.

We doen dit door de inzet van (vrijwillige) gastvrouwen. Hun taken zijn:

- aanwezig zijn op de begraafplaats op vaste tijden;
- het aangaan van gesprekken en het bieden van een luisterend oor;
- het doen aan vroegsignalering;
- het registreren van de gesprekken (anoniem) om zo te monitoren wat de behoeften zijn van de oudere bezoekers van de begraafplaats.

We willen op deze wijze oudere bezoekers van de begraafplaats ondersteunen om hun gevoelens van eenzaamheid te doorbreken. En waar nodig, te helpen bij het rouwproces of door te verwijzen naar professionals.

Er is een handboek beschikbaar van het project Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark Bovenbroek. Voor meer informatie of vragen kun u contact opnemen met mevrouw Kleinbussink via y.kleinbussink@kampen.nl.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639611902
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. Y.E. Kleinbussink
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Kampen