Mobiele menu

Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark Bovenbroek

Projectomschrijving

Op de Algemene Begraafplaats Bovenbroek in de gemeente Kampen merkten we dat met name oudere bezoekers van de begraafplaats verlegen zijn om een praatje te maken, ondersteuning nodig hebben in het rouwproces of zich (erg) eenzaam voelen. Met ons initiatief willen wij deze ouderen vroegtijdig signaleren en hen de ondersteuning bieden die zij nodig hebben.

We doen dit door de inzet van (vrijwillige) gastvrouwen. Hun taken zijn:

- aanwezig zijn op de begraafplaats op vaste tijden;
- het aangaan van gesprekken en het bieden van een luisterend oor;
- het doen aan vroegsignalering;
- het registreren van de gesprekken (anoniem) om zo te monitoren wat de behoeften zijn van de oudere bezoekers van de begraafplaats.

We willen op deze wijze oudere bezoekers van de begraafplaats ondersteunen om hun gevoelens van eenzaamheid te doorbreken. En waar nodig, te helpen bij het rouwproces of door te verwijzen naar professionals.

Er is een handboek beschikbaar van het project Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark Bovenbroek. Voor meer informatie of vragen kun u contact opnemen met mevrouw Kleinbussink via y.kleinbussink@kampen.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De beheerder van begraafplaats Bovenbroek in Kampen merkte dat veel oudere bezoekers van de begraafplaats verlegen zijn om een praatje, ondersteuning zoeken of zich (erg) eenzaam voelen. Vanuit daar is de idee ontstaan om met gastvrouwen aanwezig te zijn op de begraafplaats. Door gesprekken te voeren met deze ouderen, kan al vroeg gesignaleerd worden waar iemand behoefte aan heeft. Dat kan simpelweg het delen van je verhaal met anderen zijn tot aan doorverwijzing op andere gebieden, bijvoorbeeld op psychisch, fysiek, sociaal of financieel vlak. Dit vergt bepaalde vaardigheden van de gastvrouwen: op dit moment leveren zij maatwerk als ervaringsdeskundigen met ondersteuning van professionals. We willen graag dat een van de gastvrouwen een specifieke cursus volgt om de vaardigheden om het gesprek aan te gaan met deze ouderen kan professionaliseren om nog beter op de behoefte in te spelen van de oudere. Daarnaast willen we fysiek een fijne plek realiseren: waar mensen zich veilig en uitgenodigd voelen om het gesprek aan te gaan. Ook willen we bijeenkomsten organiseren om ons netwerk uit te breiden en bijeenkomsten met, door en voor de doelgroep zelf.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639611902
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. Y.E. Kleinbussink
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Kampen