Mobiele menu

Van betekenis zijn voor elkaar in Bussum Zuid

Doel van het netwerk

Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in Bussum Zuid, waaronder ouderen. We stimuleren en faciliteren het ‘van betekenis zijn voor elkaar’, je gesteund en gehoord voelen in de wijk en ondersteunen de zelfredzaamheid en eigen veerkracht van ouderen, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Met het concept ‘Positieve Gezondheid’ als basis. Onze doelgroep is thuiswonende ouderen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Vivium Zorggroep, Medisch Centrum Bussum Zuid, Versa Welzijn, Senioren coach, Vrijwilligersorganisatie Gooise Meren, ouderen en de gemeente.

Doel en aanpak project

We werken aan twee onderwerpen:

  1. Meer leefplezier door en voor ouderen
    Tijdens interactieve bijeenkomsten stimuleren we dat ouderen, samen met mantelzorgers, vrijwilligers en zorg- en welzijnsprofessionals, via een geïntegreerde aanpak werken aan meer leefplezier en zelfredzaamheid.
  2. Vitaliteitsinloop
    De Vitaliteitsinloop is er voor alle buurtbewoners in de wijk. Het doel is om, op een laagdrempelige manier, sneller een gemakkelijker contact te hebben met professionals vanuit zorg en welzijn. Zodat ouderen, die zich nog niet bewust zijn van een eigen probleem, of mogelijkheid en/of nog (net) niet kwetsbaar zijn, zo lang mogelijk vitaal blijven. Waar nodig wordt samen naar oplossingen gekeken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639521932
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.E. van Maar MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Vivium Zorggroep