Mobiele menu

Van BigMove GGZ naar een duurzaam wijknetwerk Gezond Gedrag in de Kersenboogerd

Projectomschrijving

Gezondheidscentrum Kersenboogerd zet BigMove GGZ in voor chronisch zieken met psychische klachten. De overstap naar het reguliere beweegaanbod in de wijk is lastig. Dit project neemt belemmeringen weg en versterkt het beweegaanbod in de wijk voor deze groep. Bewegen en participeren levert voor deze groep gezondheidswinst op en draagt bij aan hun kwaliteit van leven.


Hoe doen we dat?
De aanpak bestaat uit:

  • Clinic BigMove voor sportaanbieders en hen begeleiding bieden
  • sportaanbieders verzorgen binnen het BigMove traject gastlessen
  • beweegmaatjes opleiden en inzetten als begeleider bij regulier aanbod

Wat doen we om het duurzaam te krijgen?

  • een groep beweegmaatjes inzetten en begeleiden (ook na afloop van het project)
  • deelnemers meteen laten wennen aan contributies
  • de contributies sparen en als bonus uitkeren als ze het een jaar volhouden en daarna doorgaan met bewegen

Organisatie
Een kernteam uit zorg, welzijn, sport en deelnemers stuurt het project aan en blijft bestaan.

Wekelijkse laagdrempelige sportinstuif brengt inwoners van Hoorn in beweging

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting ‘Van BigMove GGZ naar Kersenboogerd Fit’

Gezondheidscentrum Kersenboogerd zet BigMove GGZ in voor chronisch zieken met psychische klachten. De overstap naar het reguliere beweegaanbod in de wijk is lastig. Het project is ontwikkeld om de overstap naar het reguliere beweegaanbod te bevorderen. Dit project neemt belemmeringen weg en versterkt het beweegaanbod in de wijk voor deze groep. Bewegen en participeren levert voor deze groep gezondheidswinst op en draagt bij aan hun kwaliteit van leven.
Hoe hebben we dat aangepakt?
• clinic BigMove voor sportaanbieders en hen begeleiding bieden
• sportaanbieders verzorgen binnen het BigMove traject gastlessen
• beweegmaatjes opleiden en inzetten als begeleider bij regulier aanbod

Wat hebben we gedaan om het duurzaam te krijgen?
• een groep beweegmaatjes inzetten en begeleiden (ook na afloop van het project)
• deelnemers meteen laten wennen aan contributies
• de contributies sparen en als bonus uitkeren als ze het een jaar volhouden en daarna doorgaan met bewegen
Organisatie
Een kernteam uit zorg, welzijn, sport en deelnemers stuurt het project aan en blijft bestaan.
Doelstelling
Onze ambitie is en was dat mensen met chronische ziekten en psychische aandoeningen duurzaam in beweging komen en gaan participeren in activiteiten in de wijk. Daarmee samenhangend willen we een duurzaam GG (gezondheid en gedrag) netwerk in de wijk Kersenboogerd opbouwen dat in staat is deze groep te trekken en te binden.

Vertrouwd maken
De overgang van BigMove GGZ naar het reguliere sportaanbod vraagt tijd en aandacht. Een veilige en vertrouwde setting is een vereiste. Er is een warme overdracht nodig. Daarvoor zijn kennismakingslessen binnen het BM-traject ingezet. Tijdens het project bleek 1 kennismakingsles onvoldoende voor de groep om een goede keuze voor een beweegactiviteit te maken. We hebben er daarom na de overstap 3 kennismakingslessen bij 5 sportaanbieders van gemaakt. Hoe sterker de eigen groep, hoe beter de overstap verloopt.

Op hun beurt zijn ook de beweegaanbieders vertrouwd gemaakt met de doelgroep. BigMove heeft daarvoor een tweetal clinics gegeven. Een derde clinic is omgezet in persoonlijke begeleiding door de begeleiders van BigMove GGZ. Veel sportinstructeurs bleken meer behoefte te hebben aan persoonlijke begeleiding.

Overstap
De introductie van ‘beweegmaatjes’ moest de overgang vergemakkelijken. Welzijn leidt hiervoor vrijwilligers uit de doelgroep op. De beweegmaatjes begeleiden mensen naar sportverenigingen, zorgen voor morele ondersteuning en houden de vinger aan de pols. Als ze merken dat iemand de sportles overslaat, wordt er even met die persoon gebeld. Op hun beurt zouden deelnemende sportverenigingen (en het sportopbouwwerk) ook ondersteuning krijgen en zou een maatje meedraaien in de projectgroep. Dit laatste is niet gebeurd omdat de groepsleden vinden dat ze ‘allemaal gelijkwaardig zijn’. Maatjes zijn wel heel actief in en buiten de groep.

Stimuleren volhouden
Deelnemers aan Kersenboogerd Fit kunnen een jaar lang voor 2 euro per keer meedoen aan een sport- of beweegactiviteit, maar dan zonder intensieve GGZ-begeleiding. Wie het programma een jaar lang goed volhoudt, ontvangt de eigen bijdrage als ‘bonus’ terug. De eigen kracht wordt verder versterkt, zodat na dit jaar het sporten zelfstandig voortgezet kan worden.

Na dat jaar bleken veel mensen af te haken omdat ze de contributie van sportverenigingen niet konden opbrengen. Dit betrof met name het Yoga-aanbod dat zeer gewaardeerd werd.
De gemeente is in dat gat gesprongen door het aanbod van een sportinstuif voor deze groep à € 2 per keer. Voor het vervolg (zonder subsidie) zal de sportinstructeur eerst 1 keer binnen het BigMove traject meedraaien. Daarna gaat BigMove begeleider nog een keer mee naar de sportinstuif.

Succesfactoren waren een warme overdracht, training van sportaanbieders en het opleiden van beweegmaatjes. Een krachtige groep was ook een belangrijke succesfactor. Bij individuele keuze

Samenvatting van de aanvraag

Gezondheidscentrum Kersenboogerd is een centrum voor geïntegreerde eerstelijnszorg in een wijk met veel lage SES. Een wijkscan geeft gedetailleerd inzicht in de voorkomende problematiek waaronder veel psychische problemen. Het centrum gebruikt BigMove GGZ voor chronisch zieken met een psychische aandoening. De overstap naar het reguliere beweegaanbod in de wijk is lastig. Deze aanvraag is gericht op het wegnemen van belemmeringen en het versterken van het beweegaanbod in de wijk voor deze groep. Bewegen en participeren levert juist voor deze groep gezondheidswinst op en draagt bij aan hun kwaliteit van leven. De sportaanbieders worden getraind en begeleid in het omgaan met de BigMovegroep. Daarna gaan ze binnen het BigMove traject gastlessen verzorgen zodat de drempel wordt verlaagd. Wanneer BMers regulier bij hen instromen blijft advies en ondersteuning op afroep aanwezig. Uit elke afgeronde BigMovegroep worden 2 vrijwilligers geworven die getraind worden als beweegmaatje. Zo kunnen zij als lotgenoot en ervaringsdeskundige deelnemers stimuleren om te blijven bewegen. Eén van deze beweegmaatjes zal lid worden van het kernteam om ook daar hun ervaringen in te brengen. In het tweede jaar worden ook mensen met een lichtere problematiek gestimuleerd mee te doen. Hierbij zullen de beweegmaatjes worden ingezet als steun in de rug. Er wordt al samengewerkt in een kernteam van welzijnswerk, het gemeentelijke sportopbouwwerk en zorgverleners. Dit team gaat ook na de sportimpuls gewoon door. De ondersteuning wordt dan opgenomen in de reguliere activiteiten. De deelnemers worden al tijdens de sportimpuls voorbereid op contributies. Zij betalen het eerst € 2 per keer en het later € 4 per keer. Dit bedrag wordt gespaard en als bonus uitgekeerd als ze na een jaar volhouden doorgaan met bewegen. Zo willen wij werken aan een duurzaam GG wijknetwerk in de Kersenboogerd waardoor ook mensen met psychische problemen kunnen blijven bewegen en participeren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524002051
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Teunissen
Verantwoordelijke organisatie:
Kersenboogerd-Gezondheidscentrum