Mobiele menu

Van eHealth naar AI-Health: personalisatie online Zelfhulp Alcohol met artificiële intelligentie

Jellinek biedt een effectieve digitale zelfhulp alcohol aan, maar de mate van therapietrouw is een uitdaging door een gebrek aan begeleiding zoals vaker aangetoond in eHealth interventies. Vanwege de beperkte capaciteit van zorgprofessionals is daarom gekozen om de mogelijkheden die artificiële intelligentie biedt in te zetten. In dit project zullen dus nieuwe digitale elementen worden toegevoegd, namelijk data-gedreven personalisaties en een chatbot. Verwacht wordt dat deze toevoegingen de therapietrouw en effectiviteit van het programma zullen verhogen. 

Doel

Het doel is om de mensen die de digitale zelfhulp alcohol gebruiken beter te ondersteunen bij het verminderen of stoppen van het alcoholgebruik. Door AI-gedreven personalisaties en een chatbot toe te voegen, verwachten we de therapietrouw en de effectiviteit van de interventie te kunnen verhogen. Dit zal resulteren in een meer consistente en langdurige activiteit van de Zelfhulp gebruikers, wat leidt tot betere resultaten in hun proces naar minder alcoholgebruik of volledige abstinentie zonder de begeleiding van een zorgprofessional.

Aanpak/werkwijze 

Het onderzoek bestaat uit vier hoofdcomponenten: (1) het onderzoeken van de wensen en behoeften van zelfhulpgebruikers, cliëntenraad en professionals betreffende personalisaties en de AI-chatbot, (2) ontwikkelen en toevoegen van personalisaties en een AI-chatbot aan de digitale zelfhulp alcohol, (3) evalueren van de doorontwikkelde digitale zelfhulp alcohol, en (4) implementeren van de vernieuwingen aan de digitale zelfhulp alcohol gratis en het openbaar aanbieden aan de doelgroep. AmsterdamUMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Zürich University en Arkin ontwikkelen de AI-oplossingen, die vervolgens in samenwerking met bedrijven worden geïmplementeerd.

Samenwerkingspartners

Er wordt samengewerkt met academische experts Prof. dr. M. Hoogendoorn, hoogleraar AI aan de VU, en Ass. Prof. M. Schaub uit Zürich, die eerder een AI-chatbot voor cliënten met verslavingsproblematiek ontwikkelde. Hun ervaring met chatbots en personalisaties in de GGZ is van grote waarde. Daarnaast werken we samen met commerciële bedrijven zoals Microsoft, Reframing Studio, en Mobile Water vanwege hun ervaring in vormgeving en technische aspecten van AI-functionaliteiten. Reframing Studio en Mobile Water hebben eerder samengewerkt en succesvol een chatbot gerealiseerd voor een doelgroep binnen de GGZ.

Verwachte resultaten 

De implementatie van personalisaties en een AI-chatbot in de digitale zelfhulp alcohol zal, indien de hypotheses ten aanzien van therapietrouw en effectiviteit uitkomen, resulteren in een verhoogde therapietrouw en effectiviteit, waardoor overmatig alcoholgebruik effectiever kan worden aangepakt. Dit zal niet alleen de cliënten ten goede komen, maar ook hun naasten en de maatschappij, door het mogelijk voorkomen van verdere doorverwijzingen naar begeleide vormen van behandeling. Het delen van de bevindingen met de verslavingszorgsector, zowel nationaal als internationaal, zal bijdragen aan het verminderen van alcoholproblematiek en maatschappelijke kosten. Open access publicaties en samenwerking met maatschappelijke partners zullen de brede toegankelijkheid van deze kennis binnen de verslavingszorg bevorderen.

Kenmerken

Projectnummer:
10690032320014
Looptijd: 0%
Looptijd: 0 %
2024
2028
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
A. Goudriaan
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC