Mobiele menu

Van hersenfunctie naar gedrag: Wat betekent neurobiologisch onderzoek voor verslavingsgedrag?

Projectomschrijving

Dit project sluit aan op de eerste resultaten van de volgende projecten:

  • VENI-project ‘Looking for reward or running away from stress and dysphoria: Different vulnerabilities and pathways to addictive behaviors’ (2007-2011, projectnummer 91676084).
  • Verslavingsproject ‘Pathogenic mechanisms in pathological gambling: An fMRI study into deficient self-regulation’ (projectnummer 31000056).

Doel

  • Het schrijven van een artikel voor het blad “Verslaving”, met als onderwerp, nieuwe bevindingen in hersenonderzoek bij gok- en alcoholverslaving, en gevolgen hiervan voor het verloop van verslaving.
  • Het bewerken en inkorten van dit artikel voor het blad 0-nummer (cliënten verslavingszorg) en het tijdschrift Mainline (tijdschrift voor druggebruikers; los van verslavingszorg)

Eindresultaat

  • publicatie van artikel in 'Verslaving'
  • publicatie van artikel in 0-nummer en Mainline
  • plaatsing van verkorte versie op website

Verslagen


Eindverslag

De populariteit van hersenonderzoek staat buiten kijf: door hersenfuncties te onderzoeken, komen we meer te weten over de mysterieuze relatie tussen ons brein en ons gedrag. Met name in beeldvormend hersenonderzoek wordt een link wordt gelegd tussen activiteit in de hersenen en gedrag. Ook het onderzoek naar hersenprocessen die een rol spelen bij verslavingsgedrag heeft in de laatste jaren een snelle vlucht genomen. Kan deze kennis leiden tot nieuwe behandelingen of aanpassingen in de behandeling? Of is dit nog een brug te ver? In het geschreven artikel wordt een overzicht geschetst van recent neuropsychologisch en beeldvormend hersenonderzoek bij mensen met verslavingsproblematiek en staan we stil bij dit hersenonderzoek en de implicaties voor de praktijk van de verslavingszorg.

Samenvatting van de aanvraag

Aanvraag kennisverspreiding: Van Hersenen naar Gedrag 1. Het schrijven van een artikel voor het blad “Verslaving”, met als onderwerp, nieuwe bevindingen in hersenonderzoek bij gok- en alcoholverslaving, en gevolgen hiervan voor het verloop van verslaving. 2. het bewerken en inkorten van dit artikel voor het blad 0-nummer (clienten verslavingszorg en 3. bewerken en inkorten artikel voor Mainline (Tijdschriften voor druggebruikers: los van verslavingszorg) Eindresultaat: Publicatie van artikel in “Verslaving”, publicatie van artikel in 0-nummer en Mainline, plaatsing van verkorte versie op website. Deze kennisverspreidingsaanvraag sluit aan op de eerste resultaten van het project “Looking for reward or running away from stress and dysphoria: Different vulnerabilities and pathways to addictive behaviors”. Dit is een VENI-project (2007-2011; #91676084), toegekend aan Anneke Goudriaan, binnen de ZonMw ronde 2006. Dit project heeft tot doel kwetsbaarheid en weerbaarheid voor verslavingsgedrag in beeld te brengen, door middel van neurocognitieve, psychofysiologische (hartslag, huidgeleiding, cortisol), en neuroimaging methoden. Dit is voornamelijk een fundamenteel onderzoeksproject, met een toegepast gedeelte: We zijn namelijk op zoek naar factoren die maken dat iemand kwetsbaar is voor terugval, en naar factoren die beschermend zijn voor terugval in verslavingsgedrag. Ook sluit deze kennisdisseminatie aanvraag aan op het onderzoeksproject (Programma Verslaving) #31000056, Pathogenic mechanisms in pathological gambling: An fMRI study into deficient self-regulation. Uit de resultaten van deze onderzoeksprojecten blijkt dat de hersenen van pathologisch gokkers minder gevoelig zijn voor het winnen van geld, maar ook minder gevoelig voor het verliezen van geld. Het beloningssysteem van pathologisch gokkers sterker te reageren voorafgaand aan het winnen of verliezen van geld (verwachting voor uitkomst van een gok). Dit duidt erop dat de hersenen van mensen met een gokverslaving een te positieve inschatting maken van winst, en dat het belonende – maar ook verslavende – effect van gokken zich vooral afspeelt in de fase voorafgaand aan de uitkomst. Ook blijkt dat gokverslaafden minder goed hun aandacht kunnen verleggen (cognitieve flexibiliteit), en gedrag kunnen remmen (inhibitie), wat blijkt samen te hangen met terugval in gokverslavingsgedrag.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160304
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2010
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.E. Goudriaan
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC- locatie AMC