Mobiele menu

Van hersenfunctie naar gedrag: Wat betekent neurobiologisch onderzoek voor verslavingsgedrag?

Dit project sluit aan op de eerste resultaten van de volgende projecten:

  • VENI-project ‘Looking for reward or running away from stress and dysphoria: Different vulnerabilities and pathways to addictive behaviors’ (2007-2011, projectnummer 91676084).
  • Verslavingsproject ‘Pathogenic mechanisms in pathological gambling: An fMRI study into deficient self-regulation’ (projectnummer 31000056).

Doel

  • Het schrijven van een artikel voor het blad “Verslaving”, met als onderwerp, nieuwe bevindingen in hersenonderzoek bij gok- en alcoholverslaving, en gevolgen hiervan voor het verloop van verslaving.
  • Het bewerken en inkorten van dit artikel voor het blad 0-nummer (cliënten verslavingszorg) en het tijdschrift Mainline (tijdschrift voor druggebruikers; los van verslavingszorg)

Eindresultaat

  • publicatie van artikel in 'Verslaving'
  • publicatie van artikel in 0-nummer en Mainline
  • plaatsing van verkorte versie op website

Verslagen


Eindverslag

De populariteit van hersenonderzoek staat buiten kijf: door hersenfuncties te onderzoeken, komen we meer te weten over de mysterieuze relatie tussen ons brein en ons gedrag. Met name in beeldvormend hersenonderzoek wordt een link wordt gelegd tussen activiteit in de hersenen en gedrag. Ook het onderzoek naar hersenprocessen die een rol spelen bij verslavingsgedrag heeft in de laatste jaren een snelle vlucht genomen. Kan deze kennis leiden tot nieuwe behandelingen of aanpassingen in de behandeling? Of is dit nog een brug te ver? In het geschreven artikel wordt een overzicht geschetst van recent neuropsychologisch en beeldvormend hersenonderzoek bij mensen met verslavingsproblematiek en staan we stil bij dit hersenonderzoek en de implicaties voor de praktijk van de verslavingszorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160304
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.E. Goudriaan
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC- locatie AMC