Mobiele menu

Van Kijken naar zien.

Doel

Gemeente Zoetermeer wil vakmanschap in maatwerk versterken en verbreden op het gebied van werk en inkomen, alsmede in het bredere sociale domein. Wat vakmanschap en maatwerk op het microniveau van de interactie tussen klantmanager en cliënt precies inhoudt, is nog onvoldoende geëxpliciteerd in praktijk en wetenschap van re-integratie. De spreekkamer waarin het allemaal gebeurt, is bovendien grotendeels een black box. Er is onduidelijkheid over zowel de vertreksituatie waar bij aangesloten moet worden als de gewenste inhoud van maatwerk waar naartoe gewerkt moet worden. Het ontwikkelen van vakmanschap is echter lastig. De Gemeente Zoetermeer wil hier meer invulling aan geven en richt zich daarbij op de vragen: “doen we het goed en doen we het goede?”

Aanpak/werkwijze

In dit actieleertraject zijn video opnamen van spreekkamergesprekken tussen klanten en klantmanagers gemaakt. Deze opnamen werden samen met onderzoekers teruggekeken en geanalyseerd, waarvoor een Kijkwijzer is ontwikkeld. Hierbij werden de interacties en gesprekstechnieken geanalyseerd en de reflecties van de betrokkenen besproken. Daarnaast is een Samenleerwijzer ontwikkeld voor het gelijkwaardig samenwerken en het werken met klantenfeedback.

Samenwerkingspartners

Gemeente Zoetermeer, Verwey-Jonker Instituut.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat klantmanagers steeds bereid waren om constructief te zoeken naar wat ze zouden kunnen doen om beter aan de sluiten bij de cliënt. In gesprekken waarin de interventielogica klopte, werden meestal grote stappen gezet. De combinatie van het terugkijken van video-opnamen, klantfeedback, feedback van onderzoekers en trainers en collegiale consultatie dragen bij aan de ontwikkeling van vakmanschap.

Overig

  • VIMP project waarmee een verdere impuls wordt gegeven aan de verspreiding en implementatie van de inzichten uit dit onderzoek.

Producten

Titel: Handboek (beeldbel)gespreksopnames Van Kijken naar Zien
Auteur: Gemeente Zoetermeer
Titel: Van Kijken naar Zien
Auteur: Henk Spies, Suzanne Tan
Titel: Samenleerwijzer
Titel: Voorlichtingsbrochure Van Kijken naar Zien
Auteur: Afdeling communicatie Gemeente Zoetermeer
Titel: Toestemmingsverklaring klant voor (gebruik) video-opname
Auteur: afdeling communicatie Gemeente Zoetermeer
Titel: Onderzoeksverslag – deel 1
Titel: Onderzoeksverslag – deel 2
Titel: Onderzoeksverslag – deel 3
Titel: Onderzoeksverslag – deel 4
Titel: Procesevaluatie
Titel: Professionalisering in de praktijk: Werkblad
Auteur: Henk Spies
Link: http://www.inclusivate.nl/sites/default/files/uploads/Werkblad_def.pdf
Titel: Professionalisering in de praktijk: Van Kijken naar Zien
Auteur: Henk Spies
Link: http://www.inclusivate.nl/sites/default/files/uploads/Kijkwijzer.pdf
Titel: Gegevensbeschermingseffect beoordeling (PIA) Project Van Kijken naar Zien
Auteur: M.G. de Vries Gemeente Zoetermeer
Titel: Videobeelden als leerzame vakspiegels
Auteur: Siegrid van Iersel
Magazine: Divosa te Utrecht
Link: https://www.divosa.nl/nieuws/verhalen/videobeelden-als-leerzame-vakspiegels
Titel: Van Kijken naar Zien Leren van video-opnames van klantgesprekken
Auteur: Carin Tiggeloven, Han Hoezen
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4SpDGcN0F-Q

Kenmerken

Projectnummer:
535001105
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.G. de Vries
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zoetermeer