VAN PREVENTIE NAAR VEERKRACHT: een design framework voor de 1,5 meter-samenleving

Projectomschrijving

Overal ter wereld worden openbare ruimtes met interventies aangepast aan de eisen van de 1,5 meter-samenleving. Deze bestaan uit fysieke en digitale ingrepen en zijn gericht op het verleiden of sturen van burgers om afstand te houden.

Wat zijn hun onderliggende design principes?

En kunnen dergelijke preventieve interventies in de publieke ruimte meteen ook de veerkracht in de samenleving helpen versterken?

Onder leiding van Frank Suurenbroek (lector Bouwtransformatie) en Martijn de Waal (Letcor Play and Civic Media) van de Hogeschool van Amsterdam verricht een breed consortium 2 jaar ontwerpend onderzoek naar deze vragen. Daarin zijn de volgende partners betrokken: Gemeente Amsterdam, Rochdale, EigenHaard, UN Studio, Planbureau voor de Leefomgeving, The Beach, BNA onderzoek, gemeenten Almere, Breda, Den Haag, Haarlemmermeer, Utrecht, Zwolle. Pakhuis de Zwijger, Wandelnet, Koplopersgroep Zorgzame Stad. Harvard University, University of Sydney, UCL Bartlett, CitySpaceArchitecture.

Verslagen

Eindverslag

In het onderzoeksproject ‘From Prevention to Resilience’, verkennen we de potentie van de publieke ruimte en civic engagement om de veerkracht in stedelijke wijken te bevorderen. Ons doel is om hierbij te leren van de Covid-19 pandemie, terwijl we ook kijken naar toekomstige schokken en stressoren, gerelateerd aan klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Hoe kunnen we ontwerpen voor publieke ruimte en civic engagement en daarbij veerkracht in stedelijke wijken een integrale manier bevorderen?

In het project onderscheiden we drie onderzoekslijnen waarin verschillende onderzoeksvragen en ontwerpvragen worden behandeld:
1.Responding to the Covid-19 pandemic
2.Imaging the Post-covid city
3.Designing for neighborhood resilience

Samenvatting van de aanvraag

Overal ter wereld worden openbare ruimtes met interventies aangepast aan de eisen van de 1,5 meter-samenleving. Deze bestaan uit fysieke en digitale ingrepen en zijn gericht op het verleiden of sturen van burgers om afstand te houden.

Wat zijn hun onderliggende design principes?

En kunnen dergelijke preventieve interventies in de publieke ruimte meteen ook de veerkracht in de samenleving helpen versterken?

Onder leiding van Frank Suurenbroek (lector Bouwtransformatie) en Martijn de Waal (Letcor Play and Civic Media) van de Hogeschool van Amsterdam verricht een breed consortium 2 jaar ontwerpend onderzoek naar deze vragen. Daarin zijn de volgende partners betrokken: Gemeente Amsterdam, Rochdale, EigenHaard, UN Studio, Planbureau voor de Leefomgeving, The Beach, BNA onderzoek, gemeenten Almere, Breda, Den Haag, Haarlemmermeer, Utrecht, Zwolle. Pakhuis de Zwijger, Wandelnet, Koplopersgroep Zorgzame Stad. Harvard University, University of Sydney, UCL Bartlett, CitySpaceArchitecture.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
10430032010029
Looptijd:
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Karskens
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool van Amsterdam