Mobiele menu

Van reflectie naar anticiperend verbeteren: patiëntveiligheid bij een semi-acute opname

Om onveilige situaties in ziekenhuizen te voorkomen, is een proactieve houding van medewerkers in het ziekenhuis noodzakelijk. Zij moeten relevante kennis en vaardigheden hebben om afwijkend gedrag snel te herkennen en hierop te anticiperen. Teams van zorgverleners zijn belangrijke schakels in het aanpassen aan veranderende en onverwachte situaties. Een team heeft als collectief meer capaciteiten om op terug te vallen dan afzonderlijke individuen. Een overall reflectie op de calamiteiten op de spoedeisende hulp (SEH) laat zien dat het stellen van een juiste en tijdige diagnose bij complexe patiënten op de SEH ingewikkeld is.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het vergroten van de veerkracht en bewerkstelligen van gedragsverandering van zorgverleners op 2 SEH’s.

Werkwijze

In dit actieonderzoek geven we in 4 cycli samen met zorgverleners van deze SEH’s vorm aan een structuur met ingebouwde reflectiemomenten. Een reflectiemoment stellen we bijvoorbeeld in wanneer er 2 consulten hebben plaatsgevonden.

Kenmerken

Projectnummer:
10130022210017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. Langelaan
Verantwoordelijke organisatie:
Gelre Ziekenhuizen
Afbeelding

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren verschillende projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.