Mobiele menu

Van verwarring naar verbinding in Oost-Brabant - 2019 Vervolg 'Verward, en dan...?'Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving

Projectomschrijving

Van Verwarring naar verbinding in Oost-Brabant

Het regionale project ‘Verward...en dan? Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving’ heeft mooie resultaten opgeleverd. Het is echter nog te vroeg om de ingezette koers op een sluitende aanpak los te laten. Dat wat de samenwerkende partners uit het zorg-, veiligheids-, en sociaal domein ontwikkeld hebben wordt in dit vervolgproject geïmplementeerd en geborgd in de 40 deelnemende gemeenten. We gaan door op de ingeslagen weg zodat de kwetsbare doelgroep waar het project zich op richt, niet te vroeg losgelaten wordt maar juiste en passende zorg en ondersteuning krijgt.

Een ondersteuningsteam van regionale (ervarings)deskundigen ondersteunt de gemeenten hierbij. Door de actieve inzet van ervaringsdeskundigen komt ervaringsdeskundigheid meer op de voorgrond, wordt opgebouwde expertise benut en wordt inbedding bij de gemeenten bevorderd.

Meer informatie? www.verwardendan.nl  

Producten

Titel: Beschouwing op de maatschappelijke kosten en baten van de ketenveldnorm in Oost-Brabant
Auteur: Significant

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Van Verwarring naar verbinding in Oost-Brabant

Het regionale project ‘Verward...en dan? Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving’ heeft mooie resultaten opgeleverd. Het is echter nog te vroeg om de ingezette koers op een sluitende aanpak los te laten. Dat wat de samenwerkende partners uit het zorg-, veiligheids-, en sociaal domein ontwikkeld hebben wordt in dit vervolgproject geïmplementeerd en geborgd in de 40 deelnemende gemeenten. We gaan door op de ingeslagen weg zodat de kwetsbare doelgroep waar het project zich op richt, niet te vroeg losgelaten wordt maar juiste en passende zorg en ondersteuning krijgt.

Een ondersteuningsteam van regionale (ervarings)deskundigen ondersteunt de gemeenten hierbij. Door de actieve inzet van ervaringsdeskundigen komt ervaringsdeskundigheid meer op de voorgrond, wordt opgebouwde expertise benut en wordt inbedding bij de gemeenten bevorderd.

Meer informatie? www.verwardendan.nl  

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638015007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R.J.A. van Gerven MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Eindhoven