Mobiele menu

Van weten naar doen: op weg naar een werkzame preventie in de eerste lijn

Projectomschrijving

Statistieken laten zien dat het moeilijk is om de gezondheid van Nederlanders te bevorderen. Er is genoeg kennis over en aanbod om een goede leefstijl te ontwikkelen, toch blijkt het naleven ingewikkeld. Huisartsen hebben een essentiële rol in het adviseren over en verwijzen van patiënten naar leefstijlinterventies en in de samenwerking met professionals in de wijk. Door antropologisch onderzoek en groepsbijeenkomsten zal dit project nieuwe kennis opleveren over hoe leefstijl past in het leven van mensen en in het werk van huisartsen in Kampen. Burgers leveren inzichten over het veranderen van hun leefstijl en hun ervaringen met bestaande programma’s. Hiermee ontwikkelen en implementeren we een aanpak voor leefstijladvisering in de 1e lijn. De resultaten uit dit project kunnen we verbreden naar andere plekken. Dit project heeft een hoge succeskans: het versterkt bestaande initiatieven in Kampen, wordt door een breed samenwerkingsverband gedragen en de nodigde expertise is aanwezig.

Kenmerken

Projectnummer:
05550012210025
Looptijd: 7%
Looptijd: 7 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S.J.B. Boers
Verantwoordelijke organisatie:
Amarant huisartsen