Mobiele menu

Vangnetwerken, sterke netwerken voor en met kwetsbare wijkbewoners.

Ruim 400.000 mensen in Nederland staan buiten de maatschappij. Zij kampen met beperkingen en multiproblematiek en hebben geen steunnetwerk. Er is een grote kans op escalatie van problemen en op verward gedrag. Deze mensen worden onvoldoende bereikt door reguliere hulpverlening.

Doel en werkwijze

Dit project richt zich op het doorbreken van dit probleem in de regio Hart van Brabant door:

  1. De ontwikkeling van 2 vangnetwerken in de gemeente Tilburg. Een vangnetwerk is een professioneel begeleid, wijkgericht steunnetwerk van 25-40 personen. Zij bieden elkaar sociale steun en organiseren activiteiten voor en met elkaar en de omringende wijk. Zo wordt deze schijnbaar onbereikbare groep gemakkelijk bereikt. Mensen vinden het immers meestal veel fijner om hulp te geven dan om hulp te vragen.
  2. Er wordt een regionaal platform opgezet voor kennisontwikkeling en -deling (Community of practice), waar onder andere aandacht is voor samenwerking met ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Resultaten

Van 2018 tot 2020 zijn 2 vangnetwerken ontwikkeld in Tilburg, die na de projectperiode worden voortgezet. Vangnetwerken richten zich op de kwetsbaarste wijkbewoners, die door problemen en beperkingen in een sociaal isolement leven.

De deelnemers van de vangnetwerken organiseren activiteiten voor elkaar en voor de wijk. De volgende 2 activiteiten zijn opgezet:

  • Een ‘Speelgoedpunt’ waar deelnemers pakketten van ingezameld tweedehands speelgoed maken voor kinderen in armoede.
  • Een ‘Crea-club’ waar deelnemers voor elkaar creatieve activiteiten organiseren.

Doordat iedere deelnemer actief bijdraagt, ontstaat een gevoel van verbondenheid. Vanuit dat gevoel bieden deelnemers elkaar steun. Deelnemers verlichten zo hun isolement, wat verward gedrag kan voorkomen.

Het project is gevolgd door een Community of Practice, bestaande uit sociaal werkers. Doel was om te leren van de ervaringen in de vangnetwerken en om te onderzoeken hoe de methode breder toe te passen is. De kennis die is opgedaan is verwerkt in een e-learning. De organisatie gaat verder met verspreiden van de methode.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Vangnetwerken richten zich op de kwetsbaarste wijkbewoners, die door problemen en beperkingen in een sociaal isolement leven. Van 2018-2020 zijn twee vangnetwerken ontwikkeld in Tilburg, die na de projectperiode worden voortgezet (huidig aantal deelnemers 35).

Deelnemers aan een vangnetwerk organiseren activiteiten voor elkaar en voor de wijk. Er is bijvoorbeeld een Speelgoedpunt opgezet waar van deelnemers pakketten van ingezameld tweedehands speelgoed maken voor kinderen in armoede. Doordat iedere deelnemer actief bijdraagt ontstaat een gevoel van verbondenheid. Vanuit dat gevoel bieden deelnemers elkaar steun. Deelnemers verlichten zo hun isolement en dat kan verward gedrag voorkomen.

Het project is gevolgd door een Community of Practice bestaande uit sociaal werkers. Doel was om te leren van de ervaringen in de vangnetwerken en om te onderzoeken hoe de methode breder toe te passen is. De kennis die is opgedaan is verwerkt in een e-learning, die ook extern beschikbaar wordt gemaakt. De organisatie gaat verder met verspreiden van de methode.

Het project Vangnetwerken richt zich op het doorbreken van sociaal isolement met onderlinge steun. Het project heeft 2 onderdelen die hieronder kort worden toegelicht.

1 Ontwikkeling van 2 Vangnetwerken in Tilburg
Bij beide Vangnetwerken zijn deelnemers geworven. Zij organiseren activiteiten met elkaar en voor de wijk. In Tilburg Zuid is de onderlinge steun al sterk op gang gekomen,vanuit de actieve inbreng van iedere deelnemer in Tilburg Noord wordt hier de komende tijd sterk op ingezet door het uitvoeren van een Speelgoedpunt door de deelnemers, waar zij tweedehands speelgoed feestelijk inpakken en uitdelen aan kinderen in nood

- Community of practice van 16 sociaal werkers.
Zij verdiepen zich in een gezamenlijk leerproces in de doorontwikkeling en verbreding van de methode. Bijeenkomsten vinden plaats rondom thema's, zoals wederkerigheid en eigenaarschap. Leren van ervaringsdeskundigen is een belangrijk aandachtspunt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638013009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. J. Zwijnenburg
Verantwoordelijke organisatie:
ContourdeTwern