Mobiele menu

Vaste kern Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid

Achtergrond

In dit project wordt de vaste kern opgezet van de landelijke uitvoerings- en coördinatiefunctie de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid. Het project beoogt gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties te ondersteunen in het toerusten en borgen van het perspectief van ervaringskennis en van ervaringsdeskundigheid van cliënten en naasten. Dit met betrekking tot alle thema’s van de meerjaren-agenda (MJA) Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, zowel gevraagd als ongevraagd. De vaste kern kan hiervoor, naast de eigen expertise, experts uit een flexibele schil inzetten.

Doelstelling

Hoe meer en hoe beter de ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid van cliënten en naasten wordt betrokken bij de implementatie van de MJA, hoe beter de effectiviteit, haalbaarheid en acceptatie van de besluitvorming en van de lokale uitvoeringspraktijk.

De functie en kennis van dit project hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de helpdesk op ervaringskennisplein.nl.

Samenwerkingspartners

Valente, Stichting Werkplaats COMO, MIND

Lees hier het nieuwsbericht over de start van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid.

Flexibele schil Vliegende Brigade

De vaste kern Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid wordt aangevuld door een flexibele schil. Gemeenten, zorgaanbieders, maatschappelijke opvang, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties die betrokken zijn bij de implementatie van de Meerjarenagenda BWMO kunnen een voucher aanvragen voor de inzet van een expert uit de flexibele schil van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid. In de subsidieoproep leest u hier meer over.

Nieuwsbericht Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid heeft ook een ‘flexibele schil’

Afbeelding

Het project ‘Ontwikkelen Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen’ (KvE) heeft tot doel ervaringsdeskundigheid verder te professionaliseren. Het project wordt geleid door de beroepsgroep zelf, in samenwerking met een veelheid aan partijen. Ook branchevereniging Valente is betrokken. Directeur Esmé Wiegman herkent de behoefte aan ervaringsdeskundigen vanuit het project De Vliegende Brigade. “Ze zijn de extra ogen die nodig zijn.”
Lees het interview met Esmé Wiegman

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Kenmerken

Projectnummer:
10210021910000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.M. de Jeu
Verantwoordelijke organisatie:
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid