Mobiele menu

Veerkracht Teweeggebracht

Projectomschrijving

We richten een kenniswerkplaats in met als doel de mentale gezondheid en veerkracht van alle inwoners te behouden/bevorderen en passende ondersteuning te bieden aan mensen met onbegrepen gedrag. We streven naar een inclusieve samenleving. In de Kenniswerkplaats werken de betrokken partijen aan taaie vraagstukken en bedenken daar samen oplossingen voor. Deze oplossingen kunnen we meteen in de praktijk brengen, via onderzoek evalueren en bijstellen, zodat we de aanpak al doende kunnen verbeteren. Dit zal leiden tot kennis die we binnen en buiten de regio kunnen overdragen. De stem van de cliënt is in deze werkplaats van groot belang. Clientvertegenwoordigers zitten in de regiegroep die beslissingen neemt en in de consultatiegroep (die uitsluitend uit cliëntvertegenwoordigers bestaat). De deelname en inbreng van onderwijs- en onderzoeksinstellingen zorgen voor gedegen theoretische onderbouwing, actieonderzoek en de mogelijkheid de opgedane kennis in relevante opleidingen aan te bieden.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

We richten een kenniswerkplaats in met als doel de mentale gezondheid en veerkracht van alle inwoners te behouden/bevorderen en passende ondersteuning te bieden aan mensen met onbegrepen gedrag. We streven naar een inclusieve samenleving. In de Kenniswerkplaats werken de betrokken partijen aan taaie vraagstukken en bedenken daar samen oplossingen voor. Deze oplossingen kunnen we meteen in de praktijk brengen, via onderzoek evalueren en bijstellen, zodat we de aanpak al doende kunnen verbeteren. Dit zal leiden tot kennis die we binnen en buiten de regio kunnen overdragen. De stem van de cliënt is in deze werkplaats van groot belang. Clientvertegenwoordigers zitten in de regiegroep die beslissingen neemt en in de consultatiegroep (die uitsluitend uit cliëntvertegenwoordigers bestaat). De deelname en inbreng van onderwijs- en onderzoeksinstellingen zorgen voor gedegen theoretische onderbouwing, actieonderzoek en de mogelijkheid de opgedane kennis in relevante opleidingen aan te bieden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10610102220005
Looptijd: 29%
Looptijd: 29 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.A.S. de Wit
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Amsterdam