Mobiele menu

Veilig langer thuis wonen met ondersteunende technologie

Kwetsbare ouderen willen vaak zo lang en veilig mogelijk thuis blijven wonen en dat is ook de wens van beleidsmakers. Vaak is daar wel professionele hulp bij nodig. Om ook in de toekomst goede hulp thuis te bieden aan de groeiende groep ouderen, worden eHealth interventies steeds vaker ingezet. Dit zijn technologische hulpmiddelen die de lichamelijke, psychische of sociale gezondheid kunnen bevorderen. Denk aan een tablet met een dagindeling en geheugensteuntjes of een valdetectiesysteem. In de praktijk worden deze technologische hulpmiddelen nog onvoldoende gebruikt door onwetendheid over de mogelijkheden of onwennigheid. In dit project slaan ervaren professionele hulpverleners uit de praktijk en een implementatiecoach uit de wetenschap de handen ineen om met behulp van technologische hulpmiddelen het veilig langer thuis wonen te bevorderen. Dit doen we samen met de ouderen door hun behoeften en wensen goed uit te vragen en begeleiding te bieden bij het gebruik van de hulpmiddelen.

Verslagen


Eindverslag

Het project Veilig Langer Thuis richtte zich op prettig, langer en veilig thuis blijven wonen met de inzet van ondersteunende technologie bij kwetsbare ouderen. Er is een plan opgesteld voor het inventariseren van behoeften en wensen, het adviseren over ondersteunende technologie voor de hulpvragen en begeleiding bij gebruik van de technologie. Na afloop is het gebruik ervan geëvalueerd bij cliënten en mantelzorgers.

Er namen vijf cliënten en mantelzorgers deel. Bij hen zijn ingezet: een tablet met ondersteunende functies op het gebied van contact, beweegactiviteiten; een seniorentelefoon met GPS en alarmering; automatische verlichting, een aanpassing op de mobiele telefoon en een horloge met GPS. Ook waren er behoeftes aan niet-technologische oplossingen zoals een rollator in huis en woonaanpassingen.
De producten werden gewaardeerd door de doelgroep, 1 cliënt werd snel na de intake opgenomen. Het project heeft opgeleverd: een behandelplan, goede samenwerkingsrelaties en een overzicht van ondersteunende technologische hulpmiddelen. Hiermee willen we het project gaan voortzetten

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002541
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.H. Kerpershoek
Verantwoordelijke organisatie:
Ergotherapie Bollenstreek