Mobiele menu

Veilig langer thuis wonen met ondersteunende technologie

Projectomschrijving

Kwetsbare ouderen willen vaak zo lang en veilig mogelijk thuis blijven wonen en dat is ook de wens van beleidsmakers. Vaak is daar wel professionele hulp bij nodig. Om ook in de toekomst goede hulp thuis te bieden aan de groeiende groep ouderen, worden eHealth interventies steeds vaker ingezet. Dit zijn technologische hulpmiddelen die de lichamelijke, psychische of sociale gezondheid kunnen bevorderen. Denk aan een tablet met een dagindeling en geheugensteuntjes of een valdetectiesysteem. In de praktijk worden deze technologische hulpmiddelen nog onvoldoende gebruikt door onwetendheid over de mogelijkheden of onwennigheid. In dit project slaan ervaren professionele hulpverleners uit de praktijk en een implementatiecoach uit de wetenschap de handen ineen om met behulp van technologische hulpmiddelen het veilig langer thuis wonen te bevorderen. Dit doen we samen met de ouderen door hun behoeften en wensen goed uit te vragen en begeleiding te bieden bij het gebruik van de hulpmiddelen.

Verslagen


Eindverslag

Het project Veilig Langer Thuis richtte zich op prettig, langer en veilig thuis blijven wonen met de inzet van ondersteunende technologie bij kwetsbare ouderen. Er is een plan opgesteld voor het inventariseren van behoeften en wensen, het adviseren over ondersteunende technologie voor de hulpvragen en begeleiding bij gebruik van de technologie. Na afloop is het gebruik ervan geëvalueerd bij cliënten en mantelzorgers.

Er namen vijf cliënten en mantelzorgers deel. Bij hen zijn ingezet: een tablet met ondersteunende functies op het gebied van contact, beweegactiviteiten; een seniorentelefoon met GPS en alarmering; automatische verlichting, een aanpassing op de mobiele telefoon en een horloge met GPS. Ook waren er behoeftes aan niet-technologische oplossingen zoals een rollator in huis en woonaanpassingen.
De producten werden gewaardeerd door de doelgroep, 1 cliënt werd snel na de intake opgenomen. Het project heeft opgeleverd: een behandelplan, goede samenwerkingsrelaties en een overzicht van ondersteunende technologische hulpmiddelen. Hiermee willen we het project gaan voortzetten

Samenvatting van de aanvraag

Als zorgverleners in de eerste lijn willen wij ondersteunende technologie toegankelijker maken en meer op maat bij kwetsbare cliënten gaan inzetten. De vraag naar zorg op maat thuis gaat in de toekomst nog meer toenemen terwijl het aantal zorgverleners juist zal gaan afnemen. Voor Europa is berekend dat het aantal arbeidskrachten zal afnemen van vier voor elke persoon van 65 jaar of ouder in 2010 naar ongeveer twee in 2070 (EC, 2018). Tevens is voor Nederland berekend dat de verpleeghuiscapaciteit meer dan verdubbeld moet zijn in 2040 om de zorg kwalitatief goed te houden (TNO, 2019). Daarnaast willen cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden, maar vanuit de overheid en gemeenten blijft het een uitdaging om dit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. We zien dat er veel aanbod is van ondersteunende technologie, maar in onze praktijk zien we deze nog niet in de huiskamers van deze kwetsbare doelgroep. Doordat wij gewend zijn om maatwerk te leveren en hulpmiddelen op maat in te zetten, en met hulpmiddelen te trainen kunnen wij een onafhankelijk advies t.a.v. ondersteunende technologie geven. Wij kunnen zowel ondersteunen bij het selecteren van de ondersteunende technologie als het leren omgaan hiermee en dit zijn activiteiten die goed bij de behandelingen van fysiotherapie en ergotherapie aansluiten. Uit onderzoeken blijkt dat het de zorgverleners/mantelzorgers kan ondersteunen (o.a. minder emotionele belasting, betere mentale gezondheid, meer competent de zorg op zich te nemen) en het functioneren en de zelfredzaamheid van cliënten bevordert (Hopwood et al., 2018; Meiland et al., 2017; Tyack et al., 2017; Vernooij-Dassen et al., 2017). Het is tevens vanuit onze praktijkervaring onze overtuiging dat dit gaat werken. Het is bekend dat effectieve interventies niet zonder meer in de praktijk ingevoerd worden, dat geldt ook voor interventies met ondersteunende technologie. Om verschillende redenen weten vraag en aanbod elkaar niet te vinden. De verschillende technologische producten zijn onbekend, de kennis van de verschillende producten is te versnipperd, de hulpvraag is onvoldoende duidelijk, er is onvoldoende begeleiding waardoor er soms weerstand is, en er is onvoldoende tijd om het product goed in de thuissituatie in te zetten en te begeleiden, of het product is niet toegankelijk om even uit te proberen. Er zijn soms verschillende producten die hetzelfde probleem oplossen (bijv. diverse navigatiesystemen) waarbij het wenselijk is een product uit te proberen om te kijken wat past bij een specifieke cliënt. Om bovenstaande redenen wordt technologie nog onvoldoende ingezet in de thuissituatie. De interventie: Veilig langer thuis wonen met ondersteunende technologie. Zowel ergo,- als fysiotherapeuten zijn gewend om laagdrempelig aan huis te komen, de tijd te nemen om de hulpvraag duidelijk te krijgen en vooral de interventie te begeleiden en uitvoeren. Er is vaak al een goede vertrouwensband waardoor cliënten en mantelzorgers om hulp durven te vragen en openstaan voor suggesties. Daarmee kan de zogenaamde ondersteuningsparadox positief beïnvloed worden: mantelzorgers zeggen in een vroeg stadium regelmatig dat ze geen hulp nodig hebben en achteraf dat zij graag eerder hulp hadden ontvangen. Door samenwerking tussen ergo- en fysiotherapie is er een breed spectrum aan kennis op diverse domeinen om de ouderen langer thuis te laten wonen. De intake wordt afgenomen door de ergotherapeut en fysiotherapeut. Voor de uitvoering van de interventie wordt een behandelplan op maat voor de cliënt ingericht op het gebied van technologische ondersteuning. De uitvoering kan dan door de ergo of fysio gedaan worden, afhankelijk van de hulpvraag. Hulpvragen ( voor interventie) valpreventie problemen bij zelfredzaamheid leefstijlmonitoring / GPS-technologie problemen bij oriëntatie/ geheugen problemen bij de dagstructuur problemen bij het uitvoeren van complexe activiteiten onvoldoende bewegen informatie en praktische ondersteuning aan mantelzorgers Smart doel: Binnen 6 maanden gebruiken 12 cliënten ondersteunende technologie waardoor zij een veilige leefomgeving creëren waarbij zij optimale kwaliteit van leven ervaren en zelfstandig of met partner/mantelzorger thuis kunnen blijven wonen. De coach willen wij inzetten voor onderstaande vraagstukken: Advies en begeleiding van het selecteren van technologische ondersteuning. Het wetenschappelijk onderbouwen van de zorginnovatie naar stakeholders. Het bepalen van de innovatiestrategie. Het navigeren door de wet- en regelgeving. De implementatie van technologie in de praktijk. Het opstellen van een meetinstrument om te kunnen bepalen of de interventie effectief is. Het helpen bekendheid geven aan deze zorginnovatie dmv groot netwerk coach.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002541
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.H. Kerpershoek
Verantwoordelijke organisatie:
Ergotherapie Bollenstreek