Veilig in zee met MDT

Projectomschrijving

De MDT-reis

Jongeren kunnen als MDT’er aan de slag bij een reddingsbrigade, zwemvereniging of zwembad. Samen met andere MDT’ers gaan ze bijvoorbeeld evenementen beveiligen op een rescue board, als lifeguard zwemmers in de gaten houden of assisteren bij het zwemles geven aan asielzoekers.  Deze MDT biedt jongeren alle kansen om zich hiervoor te kwalificeren, hun talenten te ontwikkelen en andere jongeren te ontmoeten.

Eerst bespreken de deelnemers hun wensen en voorkeuren met een coach. Deze MDT begint altijd met leren te reanimeren en een AED leren gebruiken. Hiervoor worden geneeskundestudenten als MDT’er ingezet. De jongeren ronden vervolgens ook de complete EHBO-opleiding af. Dan volgt de toepassing in de praktijk. De jongeren verschillende zwem- en survivalvaardigheden in het zwembad. Samen leveren de MDT’ers een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van alle Nederlanders in, op en langs het water.

Tijdens landelijke bijeenkomsten ontmoeten de jongeren elkaar om ervaringen uit te wisselen en nieuwe dingen te leren op het gebied van waterhulpverlening. Ze sluiten hun MDT af met een EHBO-diploma en een persoonlijk evaluatiegesprek waarin ze ook bespreken wat ze na hun MDT zouden willen doen.

Dit project is een vervolg op de succesvolle proeftuin Reddingsbrigade Nederland.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren leggen met deze MDT een basis voor hun toekomst. Binnen de samenwerkende organisaties verrichten zij maatschappelijk nuttige activiteiten en ze krijgen een kijkje in de keuken van de veiligheidsketen. Zo ervaren ze wat het is om verantwoordelijkheid te dragen. Daarnaast leren ze samenwerken en omgaan met gevaren. Jongeren behalen (inter)nationaal erkende diploma’s die van grote waarde zijn bij een vervolgopleiding, stage of baan.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De reddingsbrigades, zwemverenigingen en zwembaden krijgen met deze MDT de kans om meer jongeren aan zich te binden en hen te interesseren voor hun werk. Voor scholen en opleidingsinstituten biedt deze MDT een kans om jongeren die uitstromen via deze route een mooie startkwalificatie te bieden, bijvoorbeeld bij de deelnemende organisaties. De samenleving heeft ook baat bij dit traject. Jongeren dragen niet alleen bij om de hulpverlening en het toezicht in en op het water te verzorgen maar ook in de samenleving. Thuis, op straat of in hun wijk: overal kunnen zij levens redden.

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 27 jaar die kunnen zwemmen uit alle lagen van de bevolking

Regio

Landelijk

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Dit project is een vervolg op het proeftuin project van Reddingsbrigade Nederland dat een groot succes is. We verbreden in dit vervolgproject door naast reddingsbrigades ook de verbinding met zwemverenigingen en zwembaden te maken en door een nieuwe wervingsroute middels de training ‘levensreddend handelen’ op scholen. Verder gaan we ons project nu op landelijke schaal breed uitzetten. Onze doelstelling is dat 600 jongeren meedoen, zodat ze 1) een maatschappelijke bijdrage leveren op het gebied van hulpverlening en verdrinkingspreventie, 2) talenten (door)ontwikkelen en 3) andere jongeren met gedeelde passies ontmoeten. Bij 16 reddingsbrigades, zwemverenigingen en/of zwembaden verdeeld door het land voeren 540 MDT-jongeren maatschappelijke taken uit als bijvoorbeeld (assisterend) lifeguard of zweminstructeur. Daarbij worden er 60 studenten geneeskunde opgeleid en ingezet (als MDT’er) om de training ‘levensreddend handelen’ te geven aan 4.800 jongeren op scholen (vo, mbo, hbo). Zij leren reanimeren en hoe een AED te gebruiken. Via ons MDT traject zorgen we er dus voor dat jongeren bijdragen aan de veiligheid van Nederlanders, en leren ze om levensreddende handelingen te verrichten. Zo kunnen ze overal (thuis, op straat en bij water) levens redden. Het is tevens een kans voor reddingsbrigades, zwemverenigingen en zwembaden om jongeren te binden aan hun organisatie en (maatschappelijke) doelen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743004020
Looptijd:
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Muller