Mobiele menu

Veilige principes verder in praktijk

Goede samenwerking tussen cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie is ssentieel voor een veilig medicatieproces als cliënten hulp nodig hebben bij medicatie. Het project ‘Veilige principes verder in praktijk’ heeft praktijkvoorbeelden opgeleverd om samen te werken aan medicatieveiligheid in de VVT. Het project bouwde voort op de ‘Veilige principes in de medicatieketen VVT’ (Platform medicatieveiligheid care, 2012).

Resultaten
Samen met lokale samenwerkingsverbanden zijn lessen over de toepassing van de Veilige principes in de praktijk verzameld. Daarnaast zijn werkwijzen ontwikkeld voor een aantal knelpunten in de medicatiezorg: de rol van de cliënt, dubbele controle, tussentijdse wijziging in GDS-rol en situaties van overdracht. Alle resultaten en ontwikkelde hulpmiddelen zijn te vinden in de interactieve versie van de Veilige principes. Het project is vanuit het Platform uitgevoerd door ActiZ, KNMP, NVZA, V&VN, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG en Patiëntenfederatie Nederland.

Producten

Titel: Veilige principes in de medicatieketen
Auteur: ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, LOC, Patientenfederatie Nederland, V&VN, LHV, NHG, BTN
Link: http://wqd.nl/jMzX
Titel: Informatiekaarten voor professionals nr 1
Auteur: Platform medicatieveiligheid care
Link: http://bit.ly/2nJC7NS
Titel: Informatiekaarten voor cliënten
Auteur: Platform medicatieveiligheid care
Titel: Checklist toepassen Veilige principes
Auteur: Platform medicatieveiligheid care
Link: http://bit.ly/2o9fhSD
Titel: Informatiekaarten voor professionals nr 2
Auteur: Platform medicatieveiligheid care
Link: http://bit.ly/2oHX3py
Titel: Infographic interactieve PDF-versie Veilige principes
Auteur: Platform medicatieveiligheid care
Link: http://bit.ly/2nDvzzG
Titel: Veilige principes en de rol van de cliënt
Auteur: Platform medicatieveiligheid care
Link: http://bit.ly/2oBD6E7
Titel: De bedoeling van de Veilige principes
Auteur: Platform medicatieveiligheid care
Link: http://bit.ly/2oBD6E7
Titel: Veilige principes - samenwerking in de medicatieketen
Auteur: Platform medicatieveiligheid care
Link: http://bit.ly/2oBD6E7

Verslagen


Eindverslag

Goede samenwerking tussen cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie is essentieel voor een veilig medicatieproces als cliënten hulp nodig hebben bij medicatie. Het project ‘Veilige principes verder in praktijk’ heeft praktijkvoorbeelden opgeleverd om samen te werken aan medicatieveiligheid in de VVT. Het project bouwde voort op de ‘Veilige principes in de medicatieketen VVT’ (Platform medicatieveiligheid care, 2012). Samen met lokale samenwerkingsverbanden zijn lessen over de toepassing van de Veilige principes in de praktijk verzameld. Daarnaast zijn werkwijzen ontwikkeld voor een aantal knelpunten in de medicatiezorg: de rol van de cliënt, dubbele controle, tussentijdse wijziging in GDS-rol en situaties van overdracht. Alle resultaten en ontwikkelde hulpmiddelen zijn te vinden in de interactieve versie van de Veilige principes.
Het project is vanuit het Platform uitgevoerd door ActiZ, KNMP, NVZA, V&VN, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG en Patiëntenfederatie Nederland.

In de eerste fase van het project 'Veilige principes verder in praktijk' ontwikkelen een aantal lokale / regionale ketenprojecten praktische werkwijzen voor vijf specifieke knelpunten bij het werken met de Veilige principes (zie samenvatting project). Na een aanloopperiode om het project op de rit te krijgen, wordt hier nu aan gewerkt in deze samenwerkingsverbanden. De komende tijd worden deze werkwijzen verder uitgewerkt en getoetst in de praktijk. Bijvoorbeeld aan welke informatie hebben cliënten/mantelzorgers behoefte en in welke vorm, om hun eigen rol bij medicatiebeheer te kunnen blijven vervullen? Welke informatie helpt cliënten om zelf de ‘dubbele controle’ van medicatie te kunnen doen? Ook wordt onderzoek gedaan naar het vóórkomen van tussentijdse wijziging in medicatierollen (GDS) en hoe die wijziging vóórkomen kan worden. In fase 2 (in de loop van 2016) worden de opgedane resultaten door het Platform medicatieveiligheid breed verspreid.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836044002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. mr. A. Bolscher
Verantwoordelijke organisatie:
ActiZ