Mobiele menu

Veiligere zorg rondom de infuuspomp in de praktijk

Sommige medicijnen in het ziekenhuis krijgen patiënten via een infuus. Helaas gaat dit soms fout, waardoor zij verkeerde medicijnen of doses krijgen of het medicijn op de verkeerde manier krijgen toegediend. Dit kan ernstige gevolgen hebben.

Doel

Gelukkig gaat het in de meeste gevallen goed. Met dit project willen we juist van die gevallen leren. Zodat patiënten op een veilige, juiste en prettige manier medicijnen krijgen via een infuus.

Werkwijze

We gaan eerst kijken welke regels er zijn binnen het ziekenhuis voor het toedienen van medicijnen via een infuus. Daarna gaan we op 2 afdelingen in het ziekenhuis kijken hoe zorgverleners daar medicijnen toedienen via een infuus, en hoe zij zorgen dat dit goed gaat. We vergelijken of dit volgens de regels gaat en of er verschillen zitten tussen de afdelingen. Samen met artsen, verpleegkundigen en patiënten kijken we waar we verbeteringen kunnen doen. Deze verbeteringen gaan de afdelingen toepassen en daarna kijken we samen of dat is gelukt.

Kenmerken

Projectnummer:
10130022210031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. S.N. Bouwman
Verantwoordelijke organisatie:
VieCuri Medisch Centrum
Afbeelding

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren verschillende projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.