Mobiele menu

Verankering van sekse, gender en andere diversiteitkenmerken in dementiezorgonderzoek. Een implementatieproject.

Projectomschrijving

Sekse en gender hangen samen met de zorg die mensen met dementie en hun mantelzorgers wensen en krijgen. In onderzoek wordt daar echter nog weinig rekening mee gehouden. Ook is er nog weinig aandacht voor de wisselwerking met andere vormen van diversiteit (bijv. leeftijd en culturele achtergrond). In dit project ontwikkelen we een pakket aan instrumenten om te integreren in dementiezorgonderzoek. Dit doen we o.a. door gender-sensitieve items uit een bestaand instrument (de GVHR tool) i.s.m. mantelzorgers en mensen met dementie geschikt te maken voor dementiezorgonderzoek. Ook implementeren we de SAGER-richtlijnen, die beschrijven hoe onderzoekers rekening moeten houden met sekse en genderverschillen in onderzoek. We sluiten hierbij aan op de landelijke Dementiemonitor van Alzheimer Nederland en het Nivel, die al 15 jaar plaatsvindt. Door de samenstelling van het consortium, worden inzichten uit dit project verankerd in onderzoek, belangenbehartiging en onderwijs.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Sekse en gender hangen samen met de zorg die mensen met dementie en hun mantelzorgers wensen en krijgen. In onderzoek wordt daar echter nog weinig rekening mee gehouden. Ook is er nog weinig aandacht voor de wisselwerking met andere vormen van diversiteit (bijv. leeftijd en culturele achtergrond). In dit project ontwikkelen we een pakket aan instrumenten om te integreren in dementiezorgonderzoek. Dit doen we o.a. door gender-sensitieve items uit een bestaand instrument (de GVHR tool) i.s.m. mantelzorgers en mensen met dementie geschikt te maken voor dementiezorgonderzoek. Ook implementeren we de SAGER-richtlijnen, die beschrijven hoe onderzoekers rekening moeten houden met sekse en genderverschillen in onderzoek. We sluiten hierbij aan op de landelijke Dementiemonitor van Alzheimer Nederland en het Nivel, die al 15 jaar plaatsvindt. Door de samenstelling van het consortium, worden inzichten uit dit project verankerd in onderzoek, belangenbehartiging en onderwijs.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
08490062210003
Looptijd: 51 %
Looptijd: 51 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. A.L. Francke
Verantwoordelijke organisatie:
Nivel