Verbeeldingslab de Fighter: Jonge statushouders en jongeren met een arbeidsbeperking met verbeelding betrokken

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Met Verbeeldingslab de Fighter geeft Stichting Intorno jongeren in het algemeen, en jonge statushouders en jongeren met een arbeidsbeperking in het bijzonder de kans om muziek en theater te maken en op te voeren. Een ‘lab’ – de werkgroep waar de jongeren in werken – duurt ongeveer 10 dagdelen. Daarin zijn de deelnemers druk met het voorbereiden van een productie of voorstelling, onder begeleiding van professionele muziektheatermakers. De jongeren bepalen zelf waar de voorstelling over gaat en beheren zelf het productiebudget. Het theaterstuk zetten ze neer voor een publiek van zo’n 50 personen, ook uit hun eigen achterban. De thuisbasis voor dit project is de Fighter: een zeesleper in Rotterdam Delfshaven die betrokken was bij de redding van mensen bij vele scheepsrampen.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Door hun deelname leren de jongeren hoe zij hun verhaal kunnen vertellen door middel van kunst, en dat kunst verbindt. Dilemma’s uit hun eigen leven – waar ze normaal misschien niet gemakkelijk over praten – kunnen ze nu uitbeelden. Ook worden er sociale- en werknemersvaardigheden geoefend. Zo leren de deelnemers duidelijk communiceren over bijvoorbeeld de planning, leidinggeven, leren ze veel over samenwerken en over hoe ze om moeten gaan met discussies.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het publiek van de voorstellingen bestaat uit een brede doelgroep. Dit publiek komt door kunst in aanmerking met de verhalen van jongeren, ook van jongeren met een specifieke achtergrond, zoals een migratieachtergrond of een arbeidsbeperking. Hierdoor leert het publiek op een laagdrempelige manier meer over inclusie en sociale cohesie. Tegelijkertijd leren Stichting Intorno en haar partner-organisaties hoe de maatschappelijke diensttijd in de kunstsector het best ingezet kan worden.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Zou de maatschappelijke diensttijd binnen de culturele sector structureel kunnen werken, met kwalitatief hoogwaardige producties als resultaat?
  • Lukt het om kunstzinnige doelstellingen te verbinden met de maatschappelijke diensttijd?

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 30 jaar, ook met een migratie-achtergrond of een arbeidsbeperking

Regio

Zuid-Holland

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Intorno wil met een Verbeeldingslab jonge statushouders en jongeren met een arbeidsbeperking in de gelegenheid stellen muziek en/of theater te maken (het culturele deel) en dat op te voeren met en voor anderen (het sociale deel). Zo maken de jongeren kennis met alle onderdelen van het kunst maken en delen ze die ervaring door muziektheater met andere jongeren. Dilemma’s uit het eigen leven kunnen zo worden verbeeld en uitgespeeld. Daar wordt eigentijdse kunst van gemaakt. Niet alleen kunnen jongeren experimenteren maar Intorno kan zo leren van de Maatschappelijke Diensttijd in de kunstsector en de begeleidingsaanpak verder ontwikkelen. Intorno, is een club van professionele muziektheater-makers. De voorstellingen van Intorno zijn divers. Van opera in zogenaamde high culture theaters tot real talking on stage in down to earth buurthuizen. De stichting heeft een “rauw” podiumschip dat bij de proeftuin de thuis- en uitvalsbasis is voor het verbeeldingslab. Intorno voert de regie binnen de proeftuin Maatschappelijke Diensttijd en werkt intensief samen met ervaren kunstenaars en met organisaties die zijn betrokken bij haar producties: van scholen en theaters tot jongerenorganisaties en maatschappelijke instellingen (zoals bijvoorbeeld New Dutch Connection die integratieprogramma’s verzorgt of Vluchtelingenwerk Rotterdam die Inburgering aanbiedt en REAKT, onderdeel van een GGZ-instelling, die Intorno nu al helpt met begeleiding van arbeidsbeperkten).. Een lab duurt gemiddeld 10 dagdelen en daarin kunnen tien jongeren een productie of een voorstelling of een “”perfomance” voorbereiden die ze neer zetten voor grosso modo 50 anderen uit hun eigen achterban. De jongeren bepalen zelf de aard van de productie en beheren zelf hun eigen productiebudget. Intorno probeert de labgroepen zo samen te stellen dat er een inherente diversiteit is: met een mix van hoog/laag opgeleid, man/vrouw etc. Hoe diverser hoe liever. Omdat Intorno er naar streeft om tenminste 10 labgroepen te formeren, en die aan tenminste 500 “achterbangroepleden” te laten presenteren is het diversiteitsbereik 600 mens groot. Elke labgroep geeft zijn ervaring door aan een volgende stagegroep. Het zogenaamde estafettemodel. De thuisbasis voor het door Intorno aangeboden Verbeeldingslab is de Fighter: een “rauwe” zeesleper in Rotterdam/Delfshaven die betrokken was bij de redding van mensen bij vele scheepsrampen. De Fighter staat symbool voor overleving en dilemma’s die dat ,met zich meebrengt. Omdat de Fighter een technisch object is wordt ook VCA aangeboden (Veiligheids Certificaat Aannemerij) en dat kan geen kwaad als deelnemers aan de slag zouden willen in de havenomgeving van Rotterdam. De deelnemers van een lab krijgen verder hulp bij erkenning van hun diensttijd voor studiepunten. En hun CV wordt verrijkt met een unieke ervaring en met waardevolle competenties. Intorno is ontstaan als een jong en innovatief gezelschap en bestaat nu inmiddels 25 jaar en wil zichzelf ook vernieuwen en verjongen. En Intorno wil de uitdaging aan om te bezien in hoeverre MDT een impuls kan zijn om vernieuwing en verjonging te bereiken. Intorno is die 25 jaar gewend geweest om haar doelen te bereiken via doorlopende fondsenwerving. Dat is haar financieel borgingsmodel als onderlegger voor haar artificieel succes geweest. En dat zal dan ook het borgingsmodel zijn voor continuering van de maatschappelijke diensttijd na 2019.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002005
Looptijd:
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. C.A. Flach
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Intorno Ensemble