Mobiele menu

Verbeterde bereikbaarheid niet-acute zorg voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden

Doel

Dit project richt zich op het verbeteren van de informatie-, advies- en meldfunctie voor niet-acute zorg in de regio Hollands Midden. Deze meldfunctie is voor burgers (cliënten, mantelzorgers en andere naasten, buurtbewoners) en professionals (politie, huisartsen, woningcorporaties, etc.) bekend en bereikbaar. De meldfunctie leidt toe naar passende zorg en is aanvullend op de acute keten.

Werkwijze

Het project bestaat uit 3 fases:

  1. Uitvoeren van een verkenning en behoeftepeiling naar de huidige en gewenste bereikbaarheid.
  2. Visie en draagvlak creëren voor een pilot met verbeterde bereikbaarheid.
  3. Uitvoeren van de pilot(s) waarin bereikbaarheid wordt uitgebreid. Met inbegrip van afspraken met de regionale Meldkamer en de Psychiatrische Eerste Hulp over de 24/7 bereikbaarheid, afspraken met ketenpartners over in te zetten vervolgzorg, afspraken over inzet en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en een verbetervoorstel werkprocessen Meldpunt Zorg en Overlast (uitvoerder van de Meldfunctie).

Resultaten

Inzicht in de omvang van signalen is nog incompleet. De signalen komen namelijk bij verschillende organisaties binnen en worden op verschillende wijzen geregistreerd. De aard van de signalen beweegt zich in het gebied tussen crisis en geen crisis. Deze definities zijn gebaseerd op specifieke en veranderlijke criteria (bijvoorbeeld alcohol promillage). Enkele concrete situaties wezen echter op de meerwaarde van een niet-acute meldfunctie:

  • Het biedt handelingsperspectief (aan professionals en burgers/cliënten)
  • Monitoring (van zaken die frequent recidiveren) heeft gezorgd voor preventie van escalatie
  • Het geeft overzicht
  • Toeleiding naar een passend zorgaanbod wordt gemakkelijker

Echter kwamen ook verschillende gebreken aan het licht in het regionale zorgaanbod, zoals de beperkte mogelijkheid van niet acute OGGZ-zorg binnen 24 uur. Deze beperkte mogelijkheid heeft 2 oorzaken:

  1. Niet acute zorg vereist intensieve en specialistische samenwerking, deze wordt bemoeilijkt door aanbodgerichte zorg, wet- en regelgevingen en gescheiden (afspraken over) financiering.
  2. Een 24/7 meldfunctie kan alleen succesvol zijn (sluitende aanpak) als systemische vraagstukken eerst worden opgelost.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638044006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J.J. Wiegel
Verantwoordelijke organisatie:
RDOG hollands midden

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Hollands-Midden: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard.