Mobiele menu

Verbetering gebruik webcamconsult in de arbeidsgerelateerde zorg

Projectomschrijving

Verslagen


Eindverslag

Richting is een energieke, ambitieuze en groeiende organisatie met locaties door heel Nederland. Met een steeds grotere groep bevlogen collega’s inspireren we werkgevers en hun medewerkers om duurzaam inzetbaar te zijn. We zijn ervan overtuigd dat bevlogen collega’s zorgen voor tevreden klanten en dat daardoor de inzetbaarheid groeit. Richting is een zelfsturende organisatie waarbij vertrouwen, verantwoordelijkheid, transparantie en werken met gezond verstand belangrijk is. Sinds de uitbraak van Corona is het gebruik van beeldzorg enorm toegenomen. Echter constateren wij dat dit nog niet altijd vlekkeloos verloopt. Met maandelijks meer dan 2000 consulten, moeten we op vlekkeloze inzet van technologie kunnen vertrouwen en onze medewerkers moeten vertrouwd zijn met deze technologie. Veel van ons contact vraagt nu onevenredig veel reistijd van de cliënt. We vinden samen dat dit beter kan door inzet van technologie. De scope van dit project is om Richting klaar te maken voor opschaling en borging van e-consults. In het project is gewerkt aan een beter begrip en sturing van de consults als deze plaatsvinden. Daarom is een set prestatie indicatoren toegevoegd die tijdens de sessies worden vastgelegd. Door deze informatie kunnen gebruikers die problemen ondervinden beter en doelgericht worden geholpen. Het gevolg is dat sessies steeds beter verlopen en vertrouwen in de oplossing groeit. Dit zorgt voor opschaling. Het meten van de indicatoren is een blijvend onderdeel van het beheer proces geworden. Een andere belangrijke verbetering is doorgevoerd met het maken van een Quick Reference Card. Deze snelgids geeft de consulterend arts vooraf inzicht op de kans van succes voor de sessie en adviseert eventueel over te stappen op een telefonisch consult. Dit voorkomt frustratie en nodeloos opnieuw proberen het consult tot stand te brengen. Doel is dat uiteindelijk meer dan 90% van de consulten online succesvol is. Ook daarop wordt gemeten in het beheer proces. De coaching heeft geleid heldere en concrete doelstelling voor de onderneming en voor de consulterend artsen. Er is een visie verwoord, waarbij online consult de basis is voor het contact met de cliënt en er wordt actief gemeten en gestuurd op het halen van die doelstelling ook per consulterend arts. Uiteindelijk zal in 9 van de 10 gevallen de keuze zijn voor een online consult.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002700
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.J.C.D. Lomeijer
Verantwoordelijke organisatie:
Richting BV