Mobiele menu

Verbetering van de toegang tot de jeugdzorg: een studie naar het expliciteren van keuzes en monitoring van sturingsprocessen.

Een belangrijk doel van de nieuwe jeugdwet van 2015 was om jeugdigen en hun ouders eerder de juiste hulp op maat te bieden en de inzet van (onnodige) specialistische hulp te verminderen. Deze aanname was voor de Academische Werkplaats Jeugd in Noord-Brabant aanleiding om in vier West-Brabantse gemeenten een onderzoek op te zetten met de volgende twee doelstellingen:

  1. Het ontwikkelen van een instrument voor generalistische professionals dat hen kan helpen bij hun afweging voor de inzet van specialistische hulp.
  2. Het ontwikkelen van kennis over de samenhang tussen de organisatie van zorg in gemeenten en het inschakelen van specialisten.

In nauwe samenwerking met professionals en ouders is een digitale ondersteuningstool Bram. (Beslissen, Reflecteren & Analyseren Met ouders en jeugdigen) ontwikkeld, die ingezet kan worden wanneer er verschil van inzicht bestaat tussen ouders en professionals.

De inrichting van de toegangsorganisatie heeft slechts ten dele invloed op de inzet van specialistische hulp.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van Tranzo.


Regio: Midden Brabant, Noord-Oost Brabant, West-Brabant Oost, West Brabant West, Zuid-Oost Brabant

Bekijk de video op YouTube

Flyer: Academische Werkplaats Transformatie Jeugd - Verbetering van de toegang tot de jeugdzorg: een studie naar het expliciteren van keuzes en monitoring van sturingsprocessen.

Verslagen


Eindverslag

Voor een samenvatting van het hele project wordt verwezen naar de het eerder ingediende eindverslag.

De BRAM. tool is in een verlengde testfase verder uitgetest en aangepast. Op basis van bevindingen van 1) de professionals, die ook betrokken waren bij de ontwikkeling, 2)jeugdprofessionals uit een andere gemeente 3)studenten uit de minor jeugd van Avans en 4) ouders zijn aanpassingen doorgevoerd, die geleid hebben tot de uiteindelijke versie van BRAM.

Avans Hogeschool is eigenaar van deze tool. Dat betekent dat geintereseerde professionals via Avans toegang tot de tool kunnen krijgen.

De belangrijkste resultaten van het totale project staan in ons eerdere eindverslag gemeld.

Specifiek voor de verlengde testfase geldt het volgende.

De tool is verder uitgetest bij een groep professionals, die ook betrokken was bij de ontwikkeling. Ten tweede is de tool besproken en uitgeprobeerd bij professionals binnen een andere gemeente. Daarnaast hebben leerlingen van de minor jeugd van Avans Hogeschool de tool uitgeprobeerd. En tenslotte zijn in een focusgroep met ouders de mogelijkheden van de tool besproken. De uiteindelijke versie van BRAM. kan, voor professionals, via Avans Hogeschool opgevraagd worden.

Tot slot wordt er in januari nog een wetenschappelijk artikel over het proces van de ontwikkeling van de tool aangeboden aan een tijdschrift.

Kenmerken

Projectnummer:
737200008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.J.P. Mathijssen MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Tilburg